gahnertz_Lisa_Gahnertz

Lisa Gahnertz

  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Kommunikationspartner, Fysik
0

Lisa Gahnertz är anställd på kommunikationsavdelningen, enheten Kommunikationspartner. Lisa Gahnertz uppgift är att stötta institutionen och dess avdelningar i kommunikationsfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.