andsalo_Andreas_Salomonsson

Andreas Salomonsson

  • HR-partner, HR-avdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • HR-partner, Fysik
0

Andreas är anställd på HR-avdelningen. Andreas uppgift är att stötta institutionen och dessa avdelningar i personalfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.