murphyk_Kathleen_Murphy

Kathleen Murphy

  • Senior forskare, Vatten miljö teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Kate Murphy är docent vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers.

Kates forskning fokuserar på tolkningen av fluorescens från organiskt material i vatten och tillämpningen av fluorescens för att skilja mellan vattentäkter och upptäcka förändringar i vattenkvaliteten. Nya forskningsprojekt avser att upptäcka förändringar i organiskt material karaktär under återvunnet vatten och dricksvatten, och spåra det geografiska ursprunget av ballastvatten från fartyg. Hon har initierat ett flertal open-source projekt som syftar till att förbättra modellering och tolkning av naturligt organiskt material fluorescens, inklusive drEEM och OpenFluor .​