Torsten Janssons stipendiefond

Sök stipendium ur Torsten Janssons stipendiefond. Teknologer vid M och V som studerar ett program med VVS-inriktning kan få stipendium ur denna fond!

Ändamål

”främja utbildning av civilingeniörer, vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet”
​Stipendium till studerande vid M och V.  
Förtydliganden angående fondens ändamål:
 • Studenten skall läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör.
 • Vara antagen vid Chalmers
 • Den sökande skall inte vara utexaminerad, alltså ej klar med sin utbildning.
 • Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, som tex stöd till hyra, mat eller privata resor.

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 december - 10 februari, årligen.
 
Till ansökan skall bifogas:
 • Motivering till hur stipendiet främjar din utbildning inom värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet. 
 • Vad du praktiskt avser använda medlen till
 • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
 • Program och termin
 • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
 • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat samt att din utbildning har en tydlig VVS-inriktning.
 • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearing nummer)

Ladda upp betygsunderlag och liknande som "övriga bilagor".

Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Formuläret öppnas upp i separat flik. Notera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Kontakt

Birgitta Rorsman
 • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Bakgrund:
1980 tog Chalmers del av Torsten Janssons dödsbo som bestod i 100 000kr för att upprätta en fond i hans namn. Polhemsgymnasiet fick också medel för att upprätta en likadan fond för gymnasieingenjörer och Tekniska samfundet för forsknings- och studieuppgifter i samma ämne. Alla fonderna fick samma namn.
Torsten Jansson föddes i Värsås i Skaraborg av lantbrukarföräldrar och utexaminerades från Chalmers 1923. 1926 startade han egen rörläggningsfirma i Mösseberg.
Utdelning 2021: Bidrag på ca 50 000 kr till inköp av mätinstrument att användas till att främja utbildningen inom det värme-, ventilation- och sanitetstekniska området betalades ut.
 
Utdelning 2020: På grund av coronapandemin som drabbade världen 2020 kunde inga resestipendier delas ut i år. Tre studenter fick varsitt bidrag till litteraturinköp. Dessutom kunde en del mätinstrument köpas in till institutionen som kommer alla studenter till del i undervisningen.
-------------------------
Stiftelsen Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Taggar: