Sydsvenska Navigationsstiftelsen

Stipendium för sjökaptens- eller sjöingenjörsstudenter födda i Skåne och studerande på år 3 eller 4 på programmet.

Sökande skall vara född i Skåne samt ha avlagt styrman- eller maskinteknikerexamen och ha påbörjat utbildningen till Sjökapten eller Sjöingenjör, alternativt ha studerat två år på den fyråriga utbildningen till Sjökapten eller Sjöingenjör. En kan bara få stipendiet en gång.

Ansökan

Ansökningsdeadline: den 31 mars 2024.

Ansökan ska innehålla:
  • ifylld ansökningsblankett.
  • personbevis från Skatteverket.
Ansökningshandlingarna:
  • skickas via e-post till: studentadm.m2@chalmers.se 
  • lämnas i brevlådan vid studieexpeditionen på plan 3 i SAGA-huset
  • postas till: 

Chalmers Tekniska högskola AB
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Campus Lindholmen
Att: Studieadministrationen
412 96 Göteborg​

​Tänk på tid för postgång, deadline är då vi ska ha ansökningshandlingarna.​

Taggar: