Sven Steens forsknings- och stipendiefond

Stipendium för studerande eller utexaminerade arkitekter eller husbyggare

Ändamål

"Till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran (byggnadsfackmän)"

Stipendier tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående byggnadselever i de båda övre årskurserna eller från Högskolan utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän under trettio års ålder.”

Studerande och tidigare studenter vid Chalmers kan söka fonden om de uppfyller följande krav:
 • Läser eller har läst ett program som innefattar husbyggnad såsom program inom huvudområdena Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik eller liknande.
 • Studerar de sista två åren på sitt masterprogram, eller är utexaminerade.
 • Är under 30 år gamla.  
 • Är begåvade, energiska och moraliskt högstående  

 OBS! Resebidrag godkänns under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs! 

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 december, 2022 - 10 februari, 2023

Till ansökan skall bifogas:

 • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet.  
 • Vad du praktiskt avser använda medlen till
 • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
 • Vid vilken institution du är antagen och inom vilket program du läser, samt termin, eller vilket år du utexaminerades
 • Din ålder
 • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
 • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat
Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret.

Kontakt

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Historik

Svenska byggindustriförbundet och Göteborgs byggmästareförening överlämnade 1947 10 000 kr vardera till Sven Steen för att inrätta en stipendiefond för unga blivande byggnadsfackmän och att medlen ”fritt disponeras till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran” . Sven Steen överlämnade donationen till Chalmers samma år 1947, efter att ha satt upp fondens riktlinjer.  Stipendierna delas ut på institutionen för bygg och miljöteknik och institutionen för arkitektur.

Arkitekten Sven Steen satt med i Chalmers styrelse när Chalmers övergick från att vara institut till att bli en teknisk högskola. Han var även med i Chalmers byggnadskommitté, som leddes av Hugo Hammar. Kommittén bildades när Chalmers flyttade till det nya området på Johanneberg, där Origo-huset (fysik) var huvudbyggnad. Sven Steen mottog den första utdelade Chalmersmedaljen 1948, tillsammans med sex andra pristagare.
Sven Steen var en del av det anrika familjebolaget F O Peterson & Söner i Göteborg och han ritade bland annat Transatlantics huvudkontor på Packhusplatsen 3. Han ritade även klart det halvfärdiga Amerikahuset som började byggas 1919 av Svenska Lloyd men som fick avbrytas under första världskriget, huset förvaltades av Svenska Amerikalinien och inrymde senare Broströmskoncernen.  
 
Utdelning 2021: Totalt 14 500 kr har betalats ut till två studenter för att göra studieresor inom Sverige, bl a i Bohuslän.
Utdelning 2020: Två studenter har fått stipendier om totalt 15 000 kr för att genomföra studiebesök i samband med examensarbeten.
-------------------------
Stiftelsen Sven Steens forsknings- och stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen,
den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Taggar: