Rolf Sörmans fond

Stipendier för studenter vid institutionen för Sjöfart och marin teknik för examensarbeten vid SSPA!

Ändamål

Fondens ändamål enligt statuterna:

"...avsett för främjandet av undervisningen inom avdelningen för skeppsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Medlen skola i första hand användas för täckandet av kostnader för undersökningar, som av de studerande i högsta årskursen göras som examensarbeten eller studiearbeten vid Statens skeppsprovningsanstalt."

Praktisk hantering

Fonden delar ut stipendier till studenter vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, främst inom masterprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering, för att göra examensarbeten eller studiearbeten vid SSPA.

Finns inga sådana arbeten ges stöd till övriga examens-och studiearbeten vid Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Om andra studenter vid andra institutioner vid Chalmers utför examensarbeten vid SSPA kan de också komma i fråga.

Om SSPA

SSPA Sweden AB ägs till 100% av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och är ett företag inom avancerad marin teknik. Bolaget har sin provningsanläggning ”rännan” mitt i campus Johanneberg och har en stark historisk koppling till Chalmers och det är här som examensarbetens försök och undersökningar skall utföras.

SSPA kan erbjuda undersökningar och försök i:

 • Släprännan
 • Våg- och manöverlaboratorium
 • Kavitationslaboratorium
 • samt mycket mer

För att läsa mer, besök SSPA Sweden ABs hemsida.

Ansökan

Utlysningsperiod:  Löpande, ansökningar hanteras eftersom de kommer in.

Till din ansökan skall du bilägga ett personligt brev som skall innehålla:

 • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet.
 • Vad du praktiskt avser använda medlen till
 • Ansökt belopp och kostnads-och tidskalkyl
 • Vid vilken institution du är antagen och inom vilket program du läser, samt termin.
 • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.

Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Formuläret öppnas i separat flik. Notera att länken bara fungerar under utlysningsperioden.

Kontakt

Kontaktpersoner för examensarbetena:

Professor Rickard Bensow vid Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper: 

Rickard Bensow
 • Professor, Marin teknik, Mekanik och maritima vetenskaper

Övriga frågor kring stipendiet:

Birgitta Rorsman
 • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Den 10:e mars 1944 överlämnade Rolf Sörman 10 000 kr till Chalmers, med anledning av att han lämnade över ”de sex fanorna” till Chalmers studentkår, och som tacksam hågkomst av sin studietid. Pengarna skulle användas för att upprätta en fond.

Rolf Sörman, född 1890, utexaminerades från Chalmers 1912 och började arbeta som ingenjör på AB Transatlantic. Han blev senare verkställande direktör för AB Transoil i Göteborg och satt som styrelseledamot i Transatlantic. Rolf Sörman var medlem i C.S. De sex fanorna eller rättare sagt, deras efterföljare, hänger idag i Kyrkan i kårhuset. De sex fanorna representerar de dåvarande och ursprungliga sex sektionerna på Chalmers FEMVAK.

-------------------------

Stiftelsen Rolf Sörmans fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Utdelning 2021: Två stipendier delades ut, totalt 100 000 kr.

Utdelning 2020: Ett stipendium om 100 000 kr delades ut till en doktorand för att utföra försök på SSPA. Resultaten ska ingå i doktorsavhandlingen samt presenteras på en konferens.

Taggar: