Rolf Sörmans fond

Fonden delar ut stipendier till studenter vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, främst inom masterprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering, för att göra examensarbeten eller studiearbeten vid SSPA.

Finns inga sådana arbeten ges stöd till övriga examens-och studiearbeten vid Institutionen mekanik och maritima vetenskaper.

SSPA Sweden AB ägs till 100% av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och är ett företag inom avancerad marin teknik. Bolaget har sin provningsanläggning ”rännan” mitt i campus Johanneberg och har en stark historisk koppling till Chalmers och det är här som examensarbetens försök och undersökningar skall utföras.

SSPA kan erbjuda undersökningar och försök i:

  • Släprännan
  • Våg- och manöverlaboratorium
  • Kavitationslaboratorium
  • samt mycket mer

För att läsa mer, besök SSPA Sweden ABs hemsida.

Ansökan

Utlysningsperiod:  15 december 2022 - 10 februari, 2023

Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret.

Kontakt

Kontaktpersoner för examensarbetena:

Professor Rickard Bensow vid Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper: 

Rickard Bensow
Professor vid Marin teknik

Övriga frågor kring stipendiet:

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Historik

Den 10:e mars 1944 överlämnade Rolf Sörman 10 000 kr till Chalmers, med anledning av att han lämnade över ”de sex fanorna” till Chalmers studentkår, och som tacksam hågkomst av sin studietid. Pengarna skulle användas för att upprätta en fond.

Rolf Sörman, född 1890, utexaminerades från Chalmers 1912 och började arbeta som ingenjör på AB Transatlantic. Han blev senare verkställande direktör för AB Transoil i Göteborg och satt som styrelseledamot i Transatlantic. Rolf Sörman var medlem i C.S. De sex fanorna eller rättare sagt, deras efterföljare, hänger idag i Kyrkan i kårhuset. De sex fanorna representerar de dåvarande och ursprungliga sex sektionerna på Chalmers FEMVAK.

-------------------------

Stiftelsen Rolf Sörmans fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Utdelning 2021: Två stipendier delades ut, totalt 100 000 kr.

Utdelning 2020: Ett stipendium om 100 000 kr delades ut till en doktorand för att utföra försök på SSPA. Resultaten ska ingå i doktorsavhandlingen samt presenteras på en konferens.

Taggar: