Nils Philblads stipendiefond

Stipendier till studieresor för forskare och utexaminerade studenter inom Kemi eller kemisk teknologi.

Ändamål: Fonden skall ”bereda kvalificerad sökande tillfälle till vidare utbildning i kemi eller kemisk teknologi.” ”Stipendiebeloppet är avsett att möjliggöra studieresor, vars resultat kunna förutses främja svensk kemisk industri.”

"Stipendiet skall i första hand tilldelas civilingenjör, utexaminerad från Chalmers tekniska högskola eller KTH." Stipendiaten skall "före resans anträde ännu ej uppnått 40 års ålder."

Stipendier till studieresor för forskare och utexaminerade studenter inom Kemi eller kemisk teknologi.
OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. ​

Ansökan

Ansökningsperiod: 20 januari - 15 mars, årligen.
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
  • Ange konferensens syfte och namn, samt resplan och tidsplanering
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Om du är utexaminerad eller anställd som forskare vid Chalmers
  • Din institution och forskargrupp (behövs bara om du är anställd vid Chalmers)
  • Kontonummer (enbart siffror)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat. (behövs ej om du är anställd vid Chalmers)
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansökningsformulär: Ansök via denna länk. Formuläret öppnas upp i separat flik. Notera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

1977 erhöll Chalmers del i Nils Philblads dödsbo efter det att hans syster Eva Philblad, som enda arvtagare, själv avlidit. Doktor Nils Philblad från Lerum dog 1966. Förutom Chalmers fick även Uppsala universitet del i dödsboet.
 
-------------------------
Stiftelsen Nils Philblads stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
Utdelning 2021: 278 688 kr fördelades på 18 doktorander från institutionerna Kemi och Bio.
Utdelning 2020: 94 572 kr delades ut till sex doktorander för deltagande i diverse konferenser och kurser under 2021.
Utdelning 2019: 99 400 kr delades ut till 20 st av 41 st sökanden sökanden från Bio och Kemi institutionerna för konferensresor vars syfte är att främja svensk kemisk industri.  
Utdelning 2018:  ca 300 000 kr delades ut 32 stycken forskare fördelade på institutionerna Kemi- och kemiteknik och biologi- och bioteknik.
Utdelning 2017:  150 000 kr delades ut främst till forskare på Institutionen för Kemi och kemiteknik. Totalt fick 24 st forskare stipendium om ca 6000 kr vardera.
Utdelning 2016: Totalt tilldelades 31 stycken personer stipendium på sammanlagt 250 200 kr för olika forsknings och konferensresor till både Europa och övriga världen. De tilldelade återfinns bl a vid Instiutionerna KK, BB samt MoT. Medianstipendiet uppgick till ca 8 000 kr.

Taggar: