Knut E. Petterssons donation

Ändamål: ”bidrag till studieresor, helst inom Sverige, till studerande vid Chalmers Tekniska Högskola. Resebidragen skola därvid fördelas mellan studerande inom hel årskurs, helst V. 3 och eljest V. 4.” 

Fonden ger bidrag till studieresor för teknologer vid civilingenjörsprogrammet för samhällsbyggnadsteknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad.

Resebidragen skall i första hand fördelas mellan studerande inom hel årskurs inom mastersnivå, sista eller näst sista årskursen..

Om hel årsklass inte kommer ifråga, kan bidrag fördelas till mindre grupper eller enskilda teknologer.


OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. ​

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december- 10 februari, årligen.

Ansökan skall innehålla:

  • Motivering till varför ni skall tilldelas stipendiet
  • Hur studieresan tillför fördjupad kunskap inom väg- och vattenbyggnad
  • Resplan och tidsplanering
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Vilken årskurs ni läser (V3 eller V4)
  • Hur många teknologer som deltar
  • Kontonummer (enbart siffror)
Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Formuläret öppnas i separat flik. Notera: länken fungerar endast under ansökningsperioden.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

1958 donerade Knut Pettersson värdepapper för 20 000 kr för att bilda en fond, som skulle förvaltas av Göteborgs Bank. Stiftelsen övergick till Chalmersstiftelsens förvaltning 1999 då Göteborgs Bank upphört. Fonden skulle utdelas vid institutionen för Väg- och Vatten vid Chalmers.

Knut Petterson var hamnöveringejör i Göteborg och major vid Kongl väg- o vattenbyggnadskåren (VVK)

-------------------------

Stiftelsen Överingeniör Knut E. Petterssons donation till Chalmers Tekniska Högskola förvaltas av Chalmersstiftelsen.

Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Utdelning 2021: En student fick ett stipendium om 25 000 kr för en studieresa i Europas gränsområden, våren 2022, i samband med examensarbete.

Utdelning 2020: Ingen utdelning pga coronapandemin.

Taggar: