Gigabs fond

Ändamål: ”vartannat år att utdelas som resestipendium till förtjänt elev i arkitekturskolans sista eller ev. näst sista årskurs.” med tillägget:

”vid något tillfälle icke finner någon sökande inom högskolans båda sista årskurser, till vilken den vill utdela stipendiet, detta istället må utdelas till någon sökande, som tidigare avlagt arkitektexamen vid högskolan.”

Ansökan

Stipendiet utdelas vart annat år, 2021, 2023, 2025...

Ansökningsperiod: 15 december - 10 februari vartannat år. Till exempel gäller följande perioder:

  • 15/12 2022 -- 10/2 2023
  • 15/12 2024 -- 10/2 2025

OBS: Studieresan ska äga rum efter det att fonden lysts ut 15 december. 

Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas innehållande:

•Motivering till varför du/ni skall tilldelas stipendiet
•Studieresans syfte och hur den tillför fördjupad kunskap inom ämnet
•Reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Program och termin du läser
•Kontonummer (endast siffror)
•Kopia på betygsunderlag som styrker dina resultat och program du läser.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Med anledning av Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolags (Gigab) 75-årsdag 1944 överlämnades 150 stycken preferensaktier i Göteborgs Bank, där årsavkastningen skulle användas som stipendier. Gåvan överlämnades genom: Sven Steen, Gustaf Bjernström, G.H. Hansson, Axel Nylander, Rob. Ljunglöf och Thorsten Bengtsson.

 

-------------------------
Stiftelsen Gigabs fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

 

Utdelning 2021: Två studenter fick dela på 10 000 kr för att skriva ett gemensamt examensarbete under vårterminen 2021.

 

Utdelning 2019: 10 000 kr delades ut till en student för en en studieresa till Shanghai. Resan genomfördes under en vecka i början på juli 2019. Syftet med stipendiet var att få resa till mångmiljonstaden Shanghai som har en rik samling av byggnader och strukturer av olika arkitektoniska stilar. Studenten ville undersöka hur Shanghai lyckas att vara ett fantastiskt exempel där gammal och ny arkitektur kombineras till en självklar helhet och även studera något med en helt annan stil än den skandinaviska.

Taggar: