Gerhard Hobohms minnesfond

Stipendier för examensarbeten inom Ernströmgruppens intressesfär.

Fondens ändamål: ”stipendier till studerande inom sektionen för väg- och vattenbyggnad"

Sektionen för Väg- och vattenbyggnad är nu uppdelad på ett flertal institutioner vid Chalmers och det finns ett masterprogram med samma namn. 
Fonden kan sökas av samtliga studenter som skriver ett examensarbete inom Ernströmgruppens intressesfär.

Studenter är välkomna att kontakta Ernströmgruppen för att skriva sina examensarbeten tillsammans med företagen inom gruppen. Detta är inget krav för att få stipendiet.

Stipendiet uppgår till 25 000 kr per examensarbete.

Gerhard Hobohm webbplats

Här kan du läsa mer om fonden och de föreslagna arbetena.

(Öppnas i ny flik)

Ernströmgruppen

Ernströmgruppen var donatorns familjeföretag. Läs mer om Ernströmgruppens affärsområden på deras hemsida.

(Öppnas i ny flik)

Ansökan

Ansökningsperiod: 5 februari - 1 maj årligen.

Ansökan: Länk till ansökningsformulär. Ansökningsformulär öppnas i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.
Ansökan skall innehålla en kort beskrivning av examensarbetet samt ett personligt brev.
OBS! Om ni är flera som skriver, lämna bara in en ansökan men ange i brevet vilka som skriver, inklusive adress och bankuppgifter till alla medförfattare.

När examensarbetet sedan är inlämnat och godkänt av din examinator skickas arbetet in i sin helhet.

Kontakt

Avdelningen för byggnadsteknologi, på Bygg- och miljöteknik:

Joosef Leppänen
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Övriga frågor kring stipendiet:

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Utdelning 2021: Två examensarbeten fick stipendium om 25 000 kr vardera.

Utdelning 2020: Fyra studentarbeten fick dela lika på totalt 50 000 kr. Arbetena handlade bla om materialvalets betydelse i byggprocessen, materialbesparingar, bättre mätdata för klimatförbättrad betong och främjande av återbruk. Gemensam nämnare - ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Historik: Den 1:e september 1988 överlämnade Ernströmgruppens verkställande direktör Bo Lerenius 150 000 kr till Chalmers, som bidrag till forskning och utvecklingsarbetet inom Högskolans sektion för väg och vattenbyggnad för bildandet av en fond. Direktören Gerhard Hobohm själv skulle deltaga i utdelningsnämnden tills vidare.

Ernströmgruppen är ett familjeföretag som bildades 1918 och verkar bland annat inom byggmaterial. 

-------------------------
Stiftelsen Gerhard Hobohms minnesfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Taggar: