Edith och Egon Plomgrens donationsfond

Stipendiets ändamål: ”Skall användas till fromma för de arkitektstuderande på sätt professorerna inom sektionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola vid varje tillfälle bestämmer.” 

Enligt institutionens önskemål skall stipendieansökningar för resor i samband med examensarbete prioriteras.
OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs!

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december 2022 - 10 februari 2023
Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret.
Till din ansökan skall du bilägga ett personligt brev som skall innehålla: 
  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier
  • Vad du praktiskt avser använda medlen till
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Vid vilken institution du är antagen och inom vilket program du läser, samt termin.
  • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat. 

Kontakt

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Historik

Disponenten Egon Gustav Adolf Gottfried Plomgren upprättade sitt testamente 1965, där han förordnade att upprätta en fond vid Chalmers, efter hans änkas frånfälle eller omgifte. Egon Plomgren föddes 1902 och avled den 11 juni 1965, han efterlämnade änkan fru Edit Plomgren.
 
Donationen innehöll till viss del aktier i Skandinaviska Eternit AB, vilka inte fick överlåtas. 1968 kom bolaget att ingå i AB Cementa-koncernen och 1972 erhöll  K E Nordwall vid Chalmers, medgivande från Kungl. Maj:t genom Ingvar Carlsson, Utbildningsdepartementet, tillstånd att utbyta aktierna mot aktier i AB Cementa.

Stiftelsen betalar även för makarna Plomgrens gravvård i Eslöv. 

-------------------------

Stiftelsen Edith och Egon Plomgrens donationsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
Utdelning 2021: Fyra studenter fick dela på sammanlagt 40 000 kr i stipendier.

Utdelning 2020: Fem studenter fick dela på 30 000 kronor i stipendier.

Taggar: