Edith och Egon Plomgrens donationsfond

Stipendiets ändamål: ”Skall användas till fromma för de arkitektstuderande på sätt professorerna inom sektionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola vid varje tillfälle bestämmer.” 

Enligt institutionens önskemål skall stipendieansökningar för resor i samband med examensarbete prioriteras.

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december - 10 februari, årligen.

Studieresen skall äga rum efter det att fonden lysts ut (15 december). 

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:

•Motivering till varför du/ni skall tilldelas stipendiet
•Studieresans syfte och hur den tillför fördjupad kunskap för ditt examensarbete
•Reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Program och termin du läser
•Kontonummer (endast siffror)
•Kopia på betygsunderlag som styrker dina resultat och program du läser.

Ansökningsformulär: Ansök genom denna länk. Ansökningsforumulär  öppnas upp i separat flik. Observera att länken fungerar bara under ansökningsperioden.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Disponenten Egon Gustav Adolf Gottfried Plomgren upprättade sitt testamente 1965, där han förordnade att upprätta en fond vid Chalmers, efter hans änkas frånfälle eller omgifte. Egon Plomgren föddes 1902 och avled den 11 juni 1965, han efterlämnade änkan fru Edit Plomgren.
 
Donationen innehöll till viss del aktier i Skandinaviska Eternit AB, vilka inte fick överlåtas. 1968 kom bolaget att ingå i AB Cementa-koncernen och 1972 erhöll  K E Nordwall vid Chalmers, medgivande från Kungl. Maj:t genom Ingvar Carlsson, Utbildningsdepartementet, tillstånd att utbyta aktierna mot aktier i AB Cementa.

Stiftelsen betalar även för makarna Plomgrens gravvård i Eslöv. 

-------------------------

Stiftelsen Edith och Egon Plomgrens donationsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
Utdelning 2021: Fyra studenter fick dela på sammanlagt 40 000 kr i stipendier.

Utdelning 2020: Fem studenter fick dela på 30 000 kronor i stipendier.

Taggar: