Alfred Ots stipendiefond

Stipendiets ändamål är att underlätta för i Estland hemmahörande estniska medborgare att studera i civilingenjörs- eller arkitektutbildning på kandidat- och magisternivå vid Chalmers tekniska högskola.

Om fonden

Fonden stödjer estniska medborgare så att de skall kunna studera vid Chalmers.

Stipendiet uppgår till 50 000 kr per student och termin (10 000 kr/mån).

För mer detaljerad information, se engelska sidan LÄNKBEHOV.

Fonden utlyses i Estland i samarbete med Tallinns tekniska högskola.

Tallinns tekniska högskola

Läs mer om stipendiet hos Tallinns tekniska högskola.

(Öppnas i ny flik)

Ansökan

Ansökan skickas till Birgitta Rorsman för vidarebefordran till kommittén. 
Alternativ 1: skicka via post:
Alfred Ots stipendiefond
Birgitta Rorsman 
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Alternativ 2: skicka till Birgitta Rorsman via email (se kontaktkort nedan).
Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Stiftelsen bildades 1995 genom en donation om 3 152 330 kronor från civilingenjör Alfred Ots dödsbo. Alfred Ots föddes i Estland 1918 och kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National Aeronautics and Space Administration (NASA) fram till sin pensionering. Alfred Ots avled genom en olycka vid röjningsarbetet efter en storm vid sitt hem i Florida 1992. Han efterlämnade inga arvingar och inget testamente.


Sedan studietiden vid Chalmers var Alfred Ots god vän med Sven Olving som också var född i Estland och före detta rektor vid Chalmers. Alfred Ots och Sven Olving behöll kontakten och samtalade vid flera tillfällen om Alfred Ots önskan om att donera sina besparingar till Chalmers. Donationen skulle underlätta för estniska ungdomars studiemöjligheter vid Chalmers, under Estlands inledande återuppbyggnadsskede efter frigörelsen från Sovjetunionen. Det var genom Sven Olvings intygande och den korrespondens som varit mellan Alfred Ots och Sven Olving som amerikansk domstol godtog Alfred Ots muntliga donationstankar.


Alfred Ots stipendiefond är en av de mest aktiva och livfulla av Chalmers anknutna stiftelser. Stiftelsen har haft över 80 stipendiater under åren, varav sex har avlagt doktorsexamen vid Chalmers eller annan högskola. Sven Olving har varit ledamot i kommittén, som under många år leddes av professor emeritus Mart Mägi. Professor Peter Andrekson är kommitténs ordförande idag. 

-------------------------
Stiftelsen Alfred Ots stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Taggar: