Sport och studier

Elitidrottare kan satsa på studier och idrottskarriär samtidigt

Riksidrottsuniversiteten har utvecklats av Riksidrottsförbundet i samverkan med specialidrottsförbund, lärosäten och distriktsorganisationer. I Göteborg samarbetar Göteborgs universitet, Chalmers och Västra Götalands Idrottsförbund inom Riksidrottsuniversitetet sedan 2015.

Riksidrottsuniversitetet innebär att studenter får bättre möjligheter att kombinera träning och tävling på elitnivå med universitetsstudier. Att elitidrottare ska ha möjligheten att planera för en idrottskarriär och en yrkeskarriär är det främsta syftet och målet med Riksidrottsuniversitetet.
 
Samarbetet innebär också att lärosätena utvecklar sin idrottsforskning i samarbete med idrottsförbunden, vilket skapar utmanande och inspirerande kandidat- och examensarbeten för studenter som gillar sport, naturvetenskap och teknik. Inom de flesta av Chalmers ämnesområden och masterprogram finns praktiknära tillämpningar inom Sportteknologi.

Intervjuer och filmer med aktiva riksidrottsstudenter

Samarbetet inom riksidrottsuniversitetet fokuserar på utveckling av:

 • Anpassade universitetsstudier för elitidrottare
 • Elitidrottsmiljö
 • Praktiknära idrottsforskning
 • Tränar- och lärarutbildning i specialidrott
 
Det stöd Chalmers erbjuder riksidrottsstudenterna är individuellt anpassade studier, till exempel att studera på halvtid och tentamen på annan ort. Men även:
 • Kurser inom Sports Technology och Hållbart elitidrottande
 • En miljö som främjar individens satsning på elitidrott och studier
 • Examensarbeten inom den egna sporten


Fakta om Riksidrottsuniversitetet

 • Tillsammans har Chalmers och Göteborgs universitet över 200 aktiva riksidrottsstudenter, vårterminen 2020.
 
Exempel på utbildningsprogram som har riksidrottsstudenter
 • Maskinteknik
 • Teknisk fysik
 • Samhällsbyggnadsteknik
 • Kemiteknik
 • Automation och mekatronik
 
Exempel på representerade sporter 
 • Orientering
 • Friidrott
 • Segling
 
Kontaktperson för Chalmersstudenter
Johan Bankel, Utbildningssekreterare RIU, tel 031-772 1174
 
Kontaktpersoner för idrottsrörelse
Magnus Karlsteen, Projektledare RIU, tel 031-772 2091

 

Sidansvarig Publicerad: må 28 jun 2021.