Från anmälan till antagning

Bild 1 av 1
Maxa dina chanser att komma in på Chalmers! En film om hur antagningen går till och fungerar när du söker till Chalmers.

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Så anmäler du dig till en utbildning 

Anmälan gör du på antagning.se och Chalmers program samt tekniska basår startar en gång per läsår, på höstterminen. Du som har påbörjat ett program på grundnivå på Chalmers eller en annan högskola men vill byta har möjlighet att söka det som kallas för senare del av program. Senare del av program startar två gånger per läsår, både till höst- och vårterminen.

 1. Hitta det du vill studera
  Bland 30 tekniska och kreativa grundutbildningar, två varianter av tekniskt basår samt 40 masterprogram finns det någonting för alla hos oss på Chalmers. Chalmers utbildningar
 2. Läs igenom vilka behörigheter som krävs
  Se till att du noga läser igenom vilka behörighetskrav som finns för de olika utbildningarna innan du anmäler dig.
 3. Anmäl dig på antagning.se
  På varje programsida på chalmers.se finns en direktlänk till anmälan. På antagning.se hittar du information om viktiga datum och hur det går till att anmäla sig till högskolor och universitet. Där hittar du också information om behörighet och urval. Du kan anmäla dig till flera utbildningar och flera högskolor i samma omgång.
  Viktiga datum för att söka till Chalmers grundprogram, tekniskt basår och senare del hittar du på antagning.se
  Viktiga datum för att söka till Chalmers masterprogram på Datum och deadlines för masterstudier

Kom ihåg att du måste prioritera dina val. Med andra ord sätter du den utbildning du helst vill komma in på överst, näst helst som nummer två och så vidare. Information om prioritering på antagning.se

Antagning.se

På antagning.se skapar du ditt konto, gör en anmälan till kurser eller program och läser ditt antagningsbesked. Där hittar du också information om viktiga datum och annat som rör en anmälan till universitet i Sverige.

(Öppnas i ny flik)

Behörighet - dina förkunskaper

För att få läsa en högskoleutbildning behöver du ha tillräckliga förkunskaper, alltså rätt behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning men skiljer sig åt beroende på om du ska söka till program på grundnivå eller avancerad nivå. Programmen på avancerad nivå kallas masterprogram. Den särskild behörighet är specifik för varje utbildningsalternativ.
Ett sätt att uppfylla grundläggande och särskild behörighet är genom reell kompetens

Interiörbild Chalmers bibliotek. Studenter som pluggar.

Behörighet för grundnivå

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå kan du skaffa dig genom en gymnasieexamen, utländska meriter, fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet. På antagning.se hittar du information om vad som gäller för dig beroende på var du har läst och vilket år.

Särskild behörighet

De flesta program på grundnivå kräver dessutom särskild behörighet. Det innebär att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, eller har kunskaper som är motsvarande genom till exempel ett tekniskt basår eller reell kompetens. Tekniskt basår innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Vad som krävs för den utbildning du är intresserad av finns beskrivet på utbildningsprogramsidorna.

Urvalsprov - ett annat sätt att bli antagen

Utöver ditt gymnasiebetyg kan du konkurrera om en plats på program på grundnivå med hjälp av ett eller flera urvalsprov med godkänt resultat. Förutsatt att du uppfyller behörighetskraven till programmet finns det tre prov som kan öka din chans att bli antagen. Chalmers använder högskoleprovet, arkitektprovet, och matematik- och fysikprovet.

Du kan placeras i flera urvalsgrupper samtidigt, till exempel om du har gymnasieexamen och får ett godkänt resultat på matematik- och fysikprovet. Ett sämre resultat i en av urvalsgrupperna påverkar inte resultatet eller möjligheten att antas i en annan urvalsgrupp.

Vem kommer in? Se mer om urval och statistik

Sammanställningar över de tre senaste årens antagningspoäng till våra program på grundnivå.

Byta till Chalmers – anmäl dig till senare del av program på grundnivå

Du som studerat minst ett år på högskola eller universitet och vill byta program har möjlighet att anmäla dig till det som kallas för ”senare del av program”. Om du blir antagen kommer du göra en studieplanering och därefter påbörja årskurs två eller tre. Detta är enbart möjligt för program på grundnivå, inte tekniskt basår eller masterprogram.

Så anmäler du dig till senare del av program

Läs mer om förkunskapskrav, hur du anmäler och vad som är viktigt att tänka på för dig.

Personer som studerar.

Behörighet för avancerad nivå (masterprogram)

Masterprogrammen bygger på att du tidigare slutfört högskoleingenjörs- eller kandidatexamen. Läser du en femårig civilingenjörsutbildning består dina två sista år av att läsa en master. Varje masterprogram har även egna särskilda behörighetskrav som måste uppfyllas.

Grundläggande behörighet för avancerad nivå (masterprogram)

För att studera på avancerad nivå (masterprogram) måste du ha motsvarande en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen om minst tre år/180 högskolepoäng inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, teknik eller arkitektur. Chalmers kan i vissa fall bevilja undantag om du saknar en utfärdad examen. 

Har du läst en utbildning i utlandet? Du hittar du specifik information om vad som krävs från ditt utbildningsland för att studera ett masterprogram i Sverige på universityadmissions.se

Om du saknar en utfärdad examen (grundläggande behörighet) för avancerad nivå (masterprogram

Särskild behörighet för avancerad nivå (masterprogram)

Utöver grundläggande behörighet finns programspecifika krav. Dessa krav består av huvudområde, kurskrav, portfolio eller intervju. Vad som krävs för den utbildning du är intresserad av finns på utbildningsprogramsidorna.

Till program med kurskrav är det obligatoriskt att komplettera din anmälan på antagning.se genom att ladda upp kursbeskrivning (kursplan med lärandemålen specificerade) för den eller de av dina avklarade kurser som krävs för att uppfylla programmets kurskrav.

Ladda upp rätt dokument med din anmälan

När du anmäler dig till ett masterprogram måste kontrollera att dina meriter och obligatoriska dokument finns tillgängliga på ditt konto på antagning.se.

Gymnasiemeriter och meriter från andra svenska lärosäten hämtas i de flesta fall automatiskt från databasen BEDA och LADOK. Öppna dokumentfliken på ditt konto på antagning.se efter att du har gjort en ny anmälan, informationen uppdateras först då. Du behöver inte ladda upp betygsutdrag eller examensbevis om uppgifterna finns på meritfliken.

Du ska ladda upp ett aktuellt CV och kursplaner. Några program tillämpar ett alternativt urval utifrån en portfölj/portfolio eller andra inlämningsuppgifter.

Dokumenten ska vara på svenska eller engelska. Om du laddar upp en översättning på ett dokument behöver du även ladda upp originalet.

Du ansvarar för att kontrollera att din anmälan är komplett, senast sista dag för komplettering.

Meritvärde och urval

Det är ofta fler behöriga sökande än lediga platser. Då måste platserna fördelas genom ett urval. Platserna erbjuds baserat på ditt meritvärde. Efter urvalet kommer du antingen ha antagits eller placerats på en väntelista (reserv).

Ditt antagningsbesked

Besked om du blir antagen eller inte kommer att publiceras på Mina sidor på antagning.se. Läs viktig information på dina meddelanden som publiceras i samband med varje antagningsbesked.

Om du behöver tacka ja kommer det att framgå på ditt antagningsbesked. Var i så fall noga med att kontrollera att ditt ja-svar har registrerats. Du kommer då få ett bekräftelsemejl från antagning.se. Har du inte svarat i tid förlorar du din plats. På antagning.se hittar du all information du behöver om antagningsbeskedet och hur du ska göra.

Du som är antagen ska själv registrera dig i Ladok enligt instruktionerna i ditt antagningsbesked. Den obligatoriska registreringen är ett av Chalmers villkor för att du ska kunna ta din utbildningsplats i anspråk.

Efter antagningsbeskedet

När du anmält dig till ett program eller en kurs på Chalmers kommer du att ett antagningsbesked publicerat på antagning.se. På den här sidan finns information om vad du bör göra efter att du fått ditt antagningsbesked.

Missade du sista anmälningsdag? Ibland kan du göra en sen anmälan

Efter sista anmälningsdag finns det ibland möjlighet att göra en sen anmälan. Det är vanligare att några av masterprogrammen är öppna för sen anmälan efter att sista anmälningsdag i tid har passerat, men något enskilt grundprogram kan också vara möjligt att söka. Du hittar alla utbildningar som är öppna för sen anmälan på antagning.se. Kontakta Chalmers antagning för frågor om det du är intresserad av kommer öppna för sen anmälan. antagning@chalmers.se