Från anmälan till antagning

Bild 1 av 1
Maxa dina chanser att komma in på Chalmers! En film om hur antagningen går till och fungerar när du söker till Chalmers.

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Så anmäler du dig till en utbildning 

Anmälan gör du på antagning.se och Chalmers program samt tekniska basår startar en gång per läsår, på höstterminen. Du som har påbörjat ett program på grundnivå på Chalmers eller en annan högskola men vill byta har möjlighet att söka det som kallas för senare del av program. Senare del av program startar två gånger per läsår, både till höst- och vårterminen.

 1. Hitta det du vill studera
  Bland 30 tekniska och kreativa grundutbildningar, två varianter av tekniskt basår samt 40 masterprogram finns det någonting för alla hos oss på Chalmers. Chalmers utbildningar
 2. Läs igenom vilka behörigheter som krävs
  Se till att du noga läser igenom vilka behörighetskrav som finns för de olika utbildningarna innan du anmäler dig.
 3. Anmäl dig på antagning.se
  På varje programsida på chalmers.se finns en direktlänk till anmälan. På antagning.se hittar du information om viktiga datum och hur det går till att anmäla sig till högskolor och universitet. Där hittar du också information om behörighet och urval. Du kan anmäla dig till flera utbildningar och flera högskolor i samma omgång.
 4. Öka dina chanser att komma in på ett program på grundnivå – gör ett urvalsprov
  Utöver ditt gymnasiebetyg kan du konkurrera om en plats på program med hjälp av ett eller flera urvalsprov. Förutsatt att du uppfyller behörighetskraven till programmet finns det tre prov som kan öka din chans att bli antagen. För masterprogram finns inga särskilda urvalsprov. Läs mer: Urvalsprov: arkitektprovet, matematik- och fysikprovet samt högskoleprovet

Kom ihåg att du måste prioritera dina sökta utbildningar i den ordning du helst vill gå dem. Med andra ord sätter du den utbildning du helst vill komma in på överst, näst helst som nummer två och så vidare. information om prioritering på antagning.se

Antagning.se

På antagning.se skapar du ett konto för anmälan, ser ditt antagningsbesked och kan läsa mer om datum, behörighet, urval...

(Öppnas i ny flik)

Behörighet - dina förkunskaper

För att få läsa en högskoleutbildning behöver du ha tillräckliga förkunskaper, alltså rätt behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning men skiljer sig åt beroende på om du ska söka till program på grundnivå eller avancerad nivå. Programmen på avancerad nivå kallas masterprogram. Den särskild behörighet är specifik för varje utbildningsalternativ.
Ett sätt att uppfylla grundläggande och särskild behörighet är genom reell kompetens

Interiörbild Chalmers bibliotek. Studenter som pluggar.

Behörighet för grundnivå

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå kan du skaffa dig genom en gymnasieexamen, utländska meriter, fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet. På antagning.se hittar du information om vad som gäller för dig beroende på var du har läst och vilket år.

Särskild behörighet

De flesta program på grundnivå kräver dessutom särskild behörighet. Det innebär att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, eller har kunskaper som är motsvarande genom till exempel ett tekniskt basår eller reell kompetens. Tekniskt basår innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Vad som krävs för den utbildning du är intresserad av finns beskrivet på utbildningsprogramsidorna.

Vem kommer in? Se mer om urval och statistik

Sammanställningar över de tre senaste årens antagningspoäng till Chalmers grundutbildningsprogram.

Byta till Chalmers – anmäl dig till senare del av program på grundnivå

Du som studerat minst ett år på högskola eller universitet och vill byta program har möjlighet att anmäla dig till det som kallas för ”senare del av program”. Om du blir antagen kommer du göra en studieplanering och därefter påbörja årskurs två eller tre. Detta är enbart möjligt för program på grundnivå, inte tekniskt basår eller masterprogram.

Så anmäler du dig till senare del av program

Läs mer om förkunskapskrav, hur du anmäler och vad som är viktigt att tänka på för dig.

Personer som studerar.

Behörighet för avancerad nivå (masterprogram)

Masterprogrammen bygger på att du tidigare slutfört högskoleingenjörs- eller kandidatexamen. Läser du en femårig civilingenjörsutbildning består dina två sista år av att läsa en master. Varje masterprogram har även egna särskilda behörighetskrav som måste uppfyllas.

Grundläggande behörighet för avancerad nivå (masterprogram)

För att studera på avancerad nivå (masterprogram) måste du ha motsvarande en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen om minst tre år/180 högskolepoäng inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, teknik eller arkitektur. Chalmers kan i vissa fall bevilja undantag om du saknar en utfärdad examen. 

Har du läst en utbildning i utlandet? Du hittar du specifik information om vad som krävs från ditt utbildningsland för att studera ett masterprogram i Sverige på universityadmissions.se

Avancerad nivå: Om du saknar en utfärdad examen (grundläggande behörighet)

Särskild behörighet för avancerad nivå (masterprogram)

Utöver det grundläggande behörighetskravet finns programspecifika krav som kurskrav, en portfolio eller intervju. Vad som krävs för den utbildning du är intresserad av finns beskrivet på utbildningsprogramsidorna. Till program med kurskrav är det obligatoriskt att komplettera din anmälan på antagning.se genom att ladda upp kursbeskrivning (kursplan med lärandemålen specificerade) för den eller de av dina avklarade kurser som krävs för att uppfylla programmets kurskrav.

Interiör med fåtöljer och taklampor.

Ladda upp rätt dokument med din ansökan till masterprogrammet

När du anmäler dig till ett masterprogram måste du även se till att dina meriter och obligatoriska dokument finns på ditt konto på antagning.se. Gymnasiemeriter och meriter från andra svenska lärosäten hämtas i de flesta fall automatiskt. Därför behöver du oftast inte bifoga betygsutdrag eller examensbevis. Alla sökande ska ladda upp ett CV, de flesta behöver ladda upp kursplaner och till några av programmen ska en portfolio laddas upp direkt till Chalmers. Kontrollera noga vilka dokumentationskrav som gäller programmet du söker. Observera att du ansvarar för att kontrollera att meriterna och dokumentationen på ditt konto på antagning.se stämmer och är komplett.

Ditt antagningsbesked

Besked om du blir antagen eller inte kommer att publiceras på ditt antagningsbesked på ditt konto på antagning.se. Se till att du läser igenom det och följer instruktionerna.

Om du behöver tacka ja kommer det att framgå på ditt antagningsbesked. Var i så fall noga med att kontrollera att ditt ja-svar har registrerats. Du kommer då få ett bekräftelsemejl från antagning.se. Har du inte svarat i tid förlorar du din plats. På antagning.se hittar du all information du behöver om antagningsbeskedet och hur du ska göra.

Du som är antagen ska själv registrera dig i Ladok enligt instruktionerna i ditt antagningsbesked. Den obligatoriska registreringen är ett av Chalmers villkor för att du ska kunna ta din utbildningsplats i anspråk.

Efter antagningsbeskedet

När du anmält dig till ett program eller en kurs på Chalmers kommer du att få ditt antagningsbesked digitalt på antagnin...

Missade du sista anmälningsdag? Ibland kan du göra en sen anmälan

Efter sista anmälningsdag finns det ibland möjlighet att göra en sen anmälan. Det är vanligare att några av masterprogrammen är öppna för sen anmälan efter att sista anmälningsdag i tid har passerat, men något enskilt grundprogram kan också vara möjligt att söka. Du hittar alla utbildningar som är öppna för sen anmälan på antagning.se. Kontakta Chalmers antagning för frågor om det du är intresserad av kommer öppna för sen anmälan. antagning@chalmers.se