​Utlysning av Adam Hillbergs minnesfond

​Nu kan du som studerar på mastersprogrammet Structural Engineering and Building Technology vid Samhällsbyggnadsteknik söka stipendium ur Adam Hillbergs minnesfond.


Medel ur fonden kan fås till att förkovra sig inom ämnesområdena hållbart byggande och byggnadsfysik. Exempel på aktivitet är studiebesök eller studieresa. Även aktiviteter som stärker gemenskapen bland studiekamrater premieras. Exempel är sportaktiviteter eller naturupplevelser.

Stipendiet uppgår till 10 000 kr och  det premieras om aktiviteten görs tillsammans med studiekamrater. 
Publicerad: ti 14 aug 2018. Ändrad: on 15 aug 2018