Genie - Pågående projekt och rapporter

Bild 1 av 1
Studenter som går utomhus en molnig dag

Här samlas några av de aktiviteter och aktuellt som händer inom Genie just nu. Bland annat har Genie ett gästforskarprogram, rapporter som sammanställs över könsfördelningen på Chalmers samt en ambassadörsutbildning.

Genie stöder Wise-WACQT Mentorship Program

Mentorskapsprogrammet vill ge stöd till kvinnliga doktorander och postdocs vid institutionen Elektroteknik eller WWACQT (Women in WACQT) genom mentorskap. Tanken med programmet är att erbjuda en personlig relation mellan juniora och seniora forskare från olika institutioner på Chalmers. Mentorskapsprogrammet kommer att ge möjlighet till att byta idéer, diskutera utmaningar, få karriärcoachning men ger också möjlighet att ta upp svårigheter och problem om dessa uppstår.

Genies gästforskarprogram

Programmet ger institutioner möjlighet att bjuda in gästforskare till Chalmers som har en akademisk grad på docentnivå och uppåt. Målsättningen är att förbättra könsbalansen på institutioner och/eller avdelningar, erbjuda förebilder, ge möjligheter till internationella kontakter för studenter och fakulteten samt att stötta excellent forskning.

Läs mer om Genies gästforskarprogram

Genies rapporter om könsfördelningen på Chalmers 

Genie sammanställer årligen rapporter som visar fördelningen av män och kvinnor i olika anställningskategorier på Chalmers i stort och på institutionerna. Genie har också samlat in data om bland annat sjukdagar och lön uppdelat på män och kvinnor på samtliga institutioner. Poängen är att använda detta som utgångspunkt för att överblicka förändringar som sker under de kommande åren. Är du intresserad av att ta del av rapporterna som gjorts mellan år 2018 och 2021? Skicka ett mejl till genie@chalmers.se 

Genie Open Call projekt

Efter en gedigen bedömningsprocess beslutade Genies styrgrupp att 30 projekt får dela på 23,4 miljoner kronor. Läs gärna om alla projekt som fick finansiering här i Chalmers forskningsdatabas.

Genie ambassadörsutbildning

På Chalmers institutioner finns lokala Genie-representanter. Dessa utbildas i både ambassadörskap och observatörsingripande för att på bästa sätt kunna verka för en god arbetsmiljö. På sikt kommer utbildningarna erbjudas till fler på Chalmers.

Genies ledarskapsprogram 

Under året har Genies ledarskapsprogram inom kvinnligt ledarskap samt inkluderande ledarskap organiserats för Chalmers anställda. Lauri Robbins Ericson är skapare och ledare av kursen.
Programmet för kvinnligt ledarskap syftar till att ge kvinnliga akademiker inom STEM verktyg för att leda både sig själva och andra.
Syftet med programmet för inkluderande ledarskap är att utveckla inkluderande ledare som förstår värdet av att omfamna mångfald och skapa kulturer av inkludering och tillhörighet, samt varför detta är viktigt inom akademin, forskningen och samhället idag.