Interiör på campus Johanneberg

Organisation och styrning

Chalmers är sedan 1994 ett privat universitet, med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som ägare. Den organisatoriska friheten som stiftelseformen innebär, gör att vi kan forma verksamheten som en sammanhållen universitetskoncern. Olika delar kan därmed parallellt utveckla toppmiljöer som drivs av olika logik. Styrning och ledning utvecklas och anpassas efter olika verksamheters kultur.