Entreprenörskap på Chalmers

Bild 1 av 1
Detaljbild

Entreprenöriellt agerande är en viktig del i allt vi gör på Chalmers och det genomsyrar vårt engagemang med samhället. Det finns med när vi utvecklar nya idéer, när vi tar oss an problem och i hur vi ser på framtidens utmaningar. Våra studenter och anställda kombinerar förvärvad visdom och erfarenhet med ung nyfikenhet och uppfinningsrikedom för att skapa värde för samhället.

Chalmers har ett nära samarbete med såväl industrin som med samhället i stort. Utbytet skapar värde i båda riktningarna. Vad som gör oss speciella, är vår unika entreprenörsanda. För oss innebär engagemang och entreprenörskap öppenhet, medskapande och flexibilitet. Det innebär att tackla verkliga problem, testa nya djärva idéer och göra skillnad för världen. Att vara öppna för innovativt tänkande, var det än kommer ifrån, och att utnyttja olika slags talanger för att nå ett gemensamt mål. Detta är färdigheter som alla har nytta av. För oss är de viktiga verktyg och arbetsmetoder, och vart du än vänder dig på Chalmers kommer du att kunna se detta i verkligheten.

I kärnan av vår verksamhet

Kärnan i universitetet är forskning och utbildning och det är också där vi finner rötterna till vår förmåga att påverka samhället i en hållbar riktning. Med utgångspunkt i vår världsledande forskning fokuserar vi på att skapa innovationer och utveckla nya lösningar som kommer alla till gagn. Våra forskare och lärare besitter djup kunskap i sina ämnen och de brinner för att kunskapen ska spridas.

Vår utbildning präglas av att ge studenter entreprenöriella förmågor. Från obligatoriska inslag av introducerande karaktär till valbara kurser för ytterligare inslag av entreprenörskap i utbildningen. För den som vill få en examen med inriktning mot innovation och entreprenörskap erbjuder vi mastersprogram inom dessa områden. Bland utbildningarna i entreprenörskap är det Chalmers entreprenörskola som verkligen sticker ut.

På entreprenörskolan får våra studenter en chans att vässa sina färdigheter, mitt i universitetsmiljön. De arbetar med verkliga projekt och ansvarar för varje steg i utvecklingen från idé till marknad, vilket ger ovärderlig erfarenhet av den verkliga företagarvärlden. Studenterna samverkar med forskare inom alla områden, vilket resulterar i en givande testbädd för entreprenöriellt tänkande.

Stöd för att omvandla kunskap till nytta

Inom Chalmers finns flera aktörer som bidrar till vår innovationskraft. Aktörerna arbetar genom engagemang och entreprenörskap för att hjälpa forskare, lärare och studenter att ta sin kunskap utanför lärosätets väggar och öka Chalmers genomslag i samhället.

Chalmers innovationskontor ger stöd och rådgivning till personal och studenter, Grants Office ger stöd i ansökningar för externt finansierade forskningsprojekt. Chalmers Ventures ger stöd och investerar för att utveckla nya företag runt Chalmerskopplade idéer och uppfinningar, Stiftelsen Chalmers industriteknik och Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik erbjuder stöd för utökad forskningssamverkan och forskningsnära utveckling. I science parks möts näringsliv, offentliga organisationer och akademin, med fokus på gemensamma utmaningar. Samtliga aktörer både stödjer och utvecklar Chalmers och bidrar till att lärosätets kunskap skapar nytta i samhället.

På Chalmers campus finns dessutom flera miljöer som stimulerar möten och innovation och som genomsyras av en starkt sjudande entreprenörsanda. Det kan vara avancerad forskningsinfrastruktur, innovationslabb, makerspace och ett helt kvarter med inriktning mot hållbart entreprenörskap och innovation. Chalmers ambition inom det här området är enkel: Vi vill vara bäst i världen bland entreprenöriella universitet.