Karin Dennford

  • Investeringsansvarig, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola