Genies gästforskarprogram

Genie's gästforskarprogram syftar till att förbättra könsbalansen på en institution eller avdelning för att förse studenter och fakulteter med förebilder och internationella kontakter samt för att stödja excellent forskning.

För att läsa mer så gå till den engelska sidan genom att använda knappen "English" ovan.