Så styrs Chalmers

Chalmers tekniska högskola är sedan 1994 ett privat universitet, med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som ägare. Högskolans verksamhet regleras genom ett långsiktigt avtal med staten, vilket kompletteras med årliga avtal. Som stiftelsehögskola kan Chalmers till exempel organisera sig på annat sätt än statliga universitet och starta och äga bolag.

Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola med styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) som högsta beslutande organ. Under Chalmersstiftelsen finns dotterbolagen Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers Holding AB. Chalmers Holding har i sin tur dotterbolagen Chalmers Ventures AB, Chalmersfastigheter AB och Chalmers Next Labs AB. Chalmersstiftelsen är också delägare i teknikparkerna Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park samt Sahlgrenska Science Park liksom i SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB.

Huvudverksamheten bedrivs i Chalmers tekniska högskola AB där styrelsen ansvarar övergripande för Chalmers organisation och förvaltning. Rektor, tillika vd, för Chalmers ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten. Chalmers ledningsgrupp, under ledning av rektor/vd, ansvarar för att samtliga verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt.

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Under Chalmers högskolestyrelse svarar rektor/vd för den samlade verksamheten.

Ordförande

Stefan Bengtsson

 • Fundraising director, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Vice ordförande

Elisabeth Björk

 • Styrelseledamot, Chalmers tekniska högskola

Ordinarie ledamöter

Martin Nilsson Jacobi

 • Rektor och vd, Chalmers tekniska högskola

Ingmar Björkman

 • Styrelseledamot, Chalmers tekniska högskola

Thomas Erséus

Extern styrelseledamot

Catharina Modahl Nilsson

Extern styrelseledamot

Paul Welander

 • Styrelseledamot, Chalmers tekniska högskola

Eva Åkesson

 • Styrelseledamot, Chalmers tekniska högskola

Leif Asp

 • Professor, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap

Isabelle Jarl

Kårordförande 2023–2024, Chalmers studentkår

Isac Stark

Chalmers studentkår

Peter Hellqvist

 • Alumnkoordinator, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Jean-Marc Orliaguet

 • Systemutvecklare, IT-avdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Johan Persson

 • Forskningsingenjör, Nanotekniklaboratoriet, Mikroteknologi och nanovetenskap

Adjungerande ledamöter

Anna Lindholm

 • Universitetsdirektör, Chalmers verksamhetsstöd

Sara Wallin

 • Vd, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Daniel Gyllenhammar

 • Doktorand, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Stefan Svarén

 • Internrevisor, Internrevision

Suppleanter

Claes Niklasson

 • Professor, Kemiteknik, Kemi och kemiteknik

Magnus Axelsson

 • IKT-pedagog, Lärande och lärandemiljöer, Vetenskapens kommunikation och lärande

Eva-Gun Ranebro

 • Vaktmästare, Serviceavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Planering och samordning

Jonna Amgard

 • Projektkoordinator, Rektorsstaben

Fredrik Nilsson

 • Vicerektor, Campus och hållbar utveckling

Styr- och verksamhetsdokument

Här kan du ta del av Chalmers styr- och verksamhetsdokument.

Chalmers ledningsgrupp

Chalmers ledningsgrupp med rektor som ordförande, ansvarar för att samtliga verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt liksom att Chalmers roll och bidrag i samhället hela tiden utvecklas.  Ledningsgruppen består av följande funktioner:

Martin Nilsson Jacobi

 • Rektor och vd, Chalmers tekniska högskola

Susanne Aalto

 • Prorektor, Chalmers tekniska högskola

Maria Elmquist

 • Prorektor, Chalmers tekniska högskola

Anders Palmqvist

 • Vicerektor, Forskning och Chalmers styrkeområden

Jörgen Blennow

 • Vicerektor, Utbildning och livslångt lärande

Mats Lundqvist

 • Vicerektor, Nyttiggörande

Fredrik Nilsson

 • Vicerektor, Campus och hållbar utveckling

Anna Lindholm

 • Universitetsdirektör, Chalmers verksamhetsstöd

Angela Hillemyr

 • Avdelningschef, HR-avdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Ingrid Claesson

 • Avdelningschef, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Per Setterberg

 • Ekonomichef, Planering, analys och ekonomi, Chalmers verksamhetsstöd

Isabelle Jarl

Kårordförande 2023–2024, Chalmers studentkår

Henriette Söderberg

 • Prefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Richard Torkar

 • Prefekt, Data- och informationsteknik

Tomas McKelvey

 • Prefekt, Elektroteknik

Thomas Nilsson

 • Prefekt, Fysik

Rikard Söderberg

 • Professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap

Hanna Härelind

 • Prefekt, Kemi och kemiteknik

Maria Faresjö

 • Prefekt, Life Sciences

Bernt Wennberg

 • Prefekt, Matematiska vetenskaper

Sinisa Krajnovic

 • Prefekt, Mekanik och maritima vetenskaper

Magnus Karlsson

 • Prefekt, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Peter Forkman

 • Prefekt, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Joakim Björkdahl

 • Prefekt, Teknikens ekonomi och organisation

Ann-Sofie Axelsson

 • Bibliotekschef, Vetenskapens kommunikation och lärande

Ordförande fakultetsrådet, adjungerad

Karin Lundgren

 • Avdelningschef, Konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik