Så styrs Chalmers

Chalmers tekniska högskola är sedan 1994 ett privat universitet, med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som ägare. Högskolans verksamhet regleras genom ett långsiktigt avtal med staten, vilket kompletteras med årliga avtal. Som stiftelsehögskola kan Chalmers till exempel organisera sig på annat sätt än statliga universitet och starta och äga bolag.

Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola med styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) som högsta beslutande organ. Under Chalmersstiftelsen finns dotterbolagen Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) och Chalmers Holding AB. Chalmers Holding har i sin tur dotterbolagen Chalmers Ventures AB och Chalmersfastigheter AB. Chalmersstiftelsen är också delägare i teknikparkerna Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park samt Sahlgrenska Science Park liksom i AstaZero och SEEL.

Huvudverksamheten bedrivs i Chalmers tekniska högskola AB där styrelsen ansvarar övergripande för Chalmers organisation och förvaltning. Rektor, tillika vd, för Chalmers ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten. Chalmers ledningsgrupp, under ledning av rektor/vd, ansvarar för att samtliga verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt.

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Under Chalmers högskolestyrelse svarar rektor/vd för den samlade verksamheten.

Ledamöter i styrelsen

 • Torbjörn Holmström, ordförande
 • Elisabeth Björk, vice ordförande
 • Stefan Bengtsson, rektor och vd
 • Ingmar Björkman, extern ledamot
 • Thomas Erséus, extern ledamot
 • Catharina Modahl Nilsson, extern ledamot
 • Paul Welander, extern ledamot
 • Eva Åkesson, extern ledamot
 • Susanne Aalto, fakultetsrådet
 • Elizabeth Wulcan, fakultetsrådet
 • Catrin Lindberg, studentkåren
 • David Welander, studentkåren
 • Peter Hellqvist, arbetstagarrepresentant SACO
 • Jean-Marc Orliaguet, arbetstagarrepresentant ST
 • Johan Persson, arbetstagarrepresentant SEKO

Adjungerade ledamöter

 • Charlotte Wiberg, prorektor och vice vd
 • Martin Nilsson Jacobi, vd för stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 • Daniel Gyllenhammar, representant från doktorandsektionen
 • Stefan Svarén, internrevisor (närvaranderätt)

Suppleanter

 • Ann-Margret Hvitt Strömvall, SACO
 • Anna Winckler, ST
 • Eva-Gun Ranebro, SEKO
 • Isac Stark, studentkåren

Planering och samordning

 • Jonna Amgard, projektkoordinator
 • Karolina Partheen, rektors rådgivare
Detaljer 220603 0647 1920X1080px
Styr- och verksamhetsdokument

Här kan du ta del av Chalmers styr- och verksamhetsdokument.

Chalmers ledningsgrupp

Chalmers ledningsgrupp med rektor som ordförande, ansvarar för att samtliga verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt liksom att Chalmers roll och bidrag i samhället hela tiden utvecklas.  Ledningsgruppen består av följande funktioner:

 • Rektor och vd Stefan Bengtsson ​
 • Prorektor och vice vd Charlotte Wiberg
 • Vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden Anders Palmqvist 
 • Vicerektor för utbildning och livslångt lärande Jörgen Blennow
 • Vicerektor för nyttiggörande Mats Lundqvist
 • Vicerektor för campus och hållbar utveckling Fredrik Nilsson
 • Rektors rådgivare Karolina Partheen
 • Universitetsdirektör Anna Lindholm
 • Biträdande universitetsdirektör Angela Hillemyr
 • Kommunikationschef t.f. Ingrid Claesson
 • Ekonomichef Per Setterberg
 • Ordförande Chalmers fakultetsråd Susanne Aalto
 • Kårordförande Isac Stark
 • Prefekt Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Henriette Söderberg
 • Prefekt Data- och informationsteknik Richard Torkar
 • Prefekt Elektroteknik Anders Karlström
 • Prefekt Fysik Thomas Nilsson
 • Prefekt Industri- och materialvetenskap Rikard Söderberg​
 • Prefekt Kemi och kemiteknik Hanna Härelind
 • Prefekt Life Sciences Maria Faresjö
 • Prefekt Matematiska vetenskaper Bernt Wennberg
 • Prefekt Mekanik och maritima vetenskaper Sinisa Krajnovic
 • Prefekt Mikroteknologi och nanovetenskap Mikael Fogelström
 • Prefekt Rymd-, geo- och miljövetenskap Peter Forkman
 • Prefekt Teknikens ekonomi och organisation Joakim Björkdahl
 • Prefekt Vetenskapens kommunikation och lärande Ann-Sofie Axelsson ​