Tracks-kurs: "Chalmershindrets fortsättning"

En ny Trackskurs på temat Chalmershindrets fortsättning startar i LP4 2020. Projektet genomförs i samverkan med Tomas Torgersen ledare för Gothenburg Horse Show samt med SLU och Ridskolan Strömsholm. 

Bakgrund

Hästnäringens Nationella Stiftelse finansierar en satsning, där Chalmers tillsammans med SLU och riksanläggningarna arbetar vidare med ett uppkopplat ridhus på Ridskolan Strömsholm. Ridhuset har för närvarande ett befintligt inomhuspositioneringssystem och planer finns att utöka med kameror samt sensorer för biomekanik för häst och ryttare. Efter önskemål från landslagsledarna gällande mätning liknande den som studenter tidigare arbetat med och demonstrerat med Chalmershindret på GHS (språngkurva, tid i luften, tryck vid avstamp m.m.) ges nu Chalmers studenter en möjlighet att medverka i utvecklingen genom en Trackskurs.

I kursen används erfarenheterna från de senaste årens Chalmershinder som sedan 2016 varit en del av arrangemanget av världscupstävlingarna i hästhoppning i Scandinavium. Det är möjligt genom Chalmers nya utbildningssatsning Tracks och projektet ”Chalmershindrets fortsättning”. Tanken är att ta fram ny spännande funktionalitet inspirerad av mättekniken från Chalmershindren och installera den på riksanläggningen vid Ridskolan Ström​sholm. 

Vem kan söka kursen?

Vi söker studenter som är intresserade att på detta sätt utöka sina kunskaper i t.ex. programmering, elektronik, produktutveckling, statistisk analys av mätdata, web, visualisering, utveckla kommunikativa strategier och metoder att nå ut med resultat till en t. ex. icke tekniskt insatt användargrupp eller andra intresserade personer. Det spelar mindre roll vilken bakgrund eller utbildning vid Chalmers du har för att vara aktuell för projektet! Du behöver inte ha en häst eller ens hästvana.

Tracksprojektet ”Chalmershindrets fortsättning” ges som en kurs om 7,5 hp där man får möjlighet att jobba vidare med teknikerna för hästars välfärd och prestation. Projektet kopplar till mål 3, ”Hälsa och välbefinnande”, inom Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Om Tracks

Tracks är något helt nytt, syftet är att studenter arbeta tvärdisciplinärt i kurser som varken tillhör något program eller någon institution. Det är utmaningsdrivna kurser eller projekt, där studenter från olika program arbetar tillsammans för att förstå och lösa komplexa samhällsutmaningar och djupa forskningsdrivna utmaningar samt att utveckla, bygga, testa och förverkliga nya processer, produkter och system. Allt för att få gränsöverskridande och attraktiva kompetenser. Utbildningsformen ger möjlighet till en mer individualiserad studietid, där studenterna skapar sina egna utbildningsprofiler och utifrån sina intressen väljer en eller flera Tracks-kurser. De identifierar själva vilka förkunskaper de saknar och får möjlighet att tillgodogöra sig dem. 


Mer information om Tracks

Mer information om Sveriges smartaste ridhus

Mer information om Gothenburg Horse Show​.

Läs mer om Chalmershindret Chalmershindret 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020

Kursen kommer gå inom Tracks-temat ”Hälsa och sportteknologi”: Kursplan

Anmälan och kursinformation

Anmälan sker genom att senast den 14 mars 2020 skicka ett mail till Magnus Karlsteen, magnus.karlsteen@chalmers.se

Intresserade alumner från Chalmers kan gå kursen, men måste utöver mailet ovan dessutom ansöka under perioden 27/1-1/3 inför läsperiod 4 till Fristående kurs för alumner​

Kursen börjar i LP4. En del av projektet kan komma att genomföras under sommaren. Arbetet sker i projektform och motsvarar 7,5hp. Undervisningsspråk på kursen är engelska


Sidansvarig Publicerad: må 27 jan 2020.