Chalmershindret

Sedan 2016 samarbetar Chalmers och Gothenburg Horse Show i det så kallade Chalmershindret. Med ny, banbrytande teknik tillför vi nya dimensioner till hästhoppningen i detta studentledda och -utvecklade projekt.

Varje år konstruerar en ny studentgrupp ett nytt hinder som riktar in sig på att mäta en specifik del av hoppmomentet: 

2016 var hindret det första i världen som med hjälp av ett sensorsystem mätte hur högt över hindret hästen hoppade och omedelbart visade upp mätresultatet för publiken. 

2017 mätte man på förslag av Swedish Warmblood Association (SWB) avstampet och landningen. 

2018 fortsatte samarbetet med SWB då kraften i avstamp och landning mättes.

2019 mättes hästens hastighet fram emot, över och efter hindret med hjälp av ett avancerat radarsystem.

2020 används tekniken Image Processing​ för att undersöka hästens språngkurva. 

Mätningar har dragit till sig intresse från landslagsledningen och nu flyttar den samlade erfarenheten från fem års mätningar på Gothenburg Horse Show in på Svenska ridsportförbundets ridhus Strömsholm​.

Mätningarna har också rönt stort intresse från både tävlande och åskådare, och har uppmärksammats i media världen över. 


Har du frågor eller kommentarer? Kontakta Magnus Karlsteen på Institutionen för fysik!

Projektet genomförs i samarbete med GARS, Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap och Gothenburg Horse Show​, som äger rum den 19-23 februari 2020

 

Sidansvarig Publicerad: to 13 feb 2020.