Chalmershindret

Sedan 2016 samarbetar Chalmers och Gothenburg Horse Show i det så kallade Chalmershindret. Med ny, banbrytande teknik tillför vi nya dimensioner till hästhoppningen i detta studentledda och -utvecklade projekt.

Varje år konstruerar en ny studentgrupp ett nytt hinder som riktar in sig på att mäta en specifik del av hoppmomentet: 

  • ​2016 var hindret det första i världen som med hjälp av ett sensorsystem mätte hur högt över hindret hästen hoppade och omedelbart visade upp mätresultatet för publiken. 
  • 2017 mätte man på förslag av Swedish Warmblood Association (SWB) avstampet och landningen. 
  • 2018 fortsatte samarbetet med SWB då kraften i avstamp och landning mättes.
  • 2019 mättes hästens hastighet fram emot, över och efter hindret med hjälp av ett avancerat radarsystem. Mätningarna drog till sig intresse från landslagsledningen och ett samarbete har inletts för fortsatt utveckling av tekniken.
  • 2020 undersöktes hästens språngkurva, alltså var i förhållande till hindret som hästen har sin högsta punkt.
  • 2021 var Gothenburg Horse Show inställt på grund av pandemin.

Mätningarna har rönt stort intresse från både tävlande och åskådare, och har uppmärksammats i media världen över.

Nu är det dags att ta fram ny spännande funktionalitet för Chalmershindret 2022

Vi söker dig som är student och intresserad av att utöka dina kunskaper i programmering, produktutveckling och projektledning. Det spelar ingen roll vilken utbildning vid Chalmers du går för att vara aktuell för projektet. Du deltar genom att du går en eller flera kurser som kan kombineras på många sätt efter dina behov och önskemål.
Valbara kurser är på avancerad nivå TME050, MPA041 och MPA030 samt på grundnivå MPA020 och MPA010​. (Alla dessa kurser är tillgängliga oavsett vad det står i kursbeskrivningen.) 

Har du frågor eller kommentarer? Kontakta Magnus Karlsteen på institutionen för fysik.

Anmälan sker genom ett mail till magnus.karlsteen@chalmers.se senast den 1 oktober.


Projektet genomförs i samarbete med Gothenburg Horse Show. Gothenburg Horse Show genomförs den 23-27 februari 2022, då välkomnar vi världens bästa hopp och dressyrekipage till Göteborg och Scandinavium.

Sidansvarig Publicerad: on 15 dec 2021.