Tester på roddbåt i Skeppsrännan
Tester på roddbåt i Skeppsrännan

Foto: Per Thorén

Roddtester i Skeppsrännan

I samarbete med SSPA och Mölndals roddklubb genomförde Chalmers Sport och Teknologi idag tester med roddbåt i Skeppsrännan på Chalmers. Det är första gången kombinerade tester av detta slag med båt och roddare genomförs.

Under dagen genomfördes så kallade ”släpförsök”, där båten dras i rännan för att möta det hydrodynamiska motståndet med olika vikt vid olika fart. Ett annat mål med det projekt som inleddes idag är att mäta båtens rörelser under olika faser av roddtagen, samt att koppla ihop båtens och roddarens rörelser.

Hydrodynamik är ett av de fem kompetensområden Chalmers applicerar på sport. Hittills har fokus varit på segling, men målet är att tillämpa vår expertis på fler vattensporter.

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2016.