Hur farligt är ett handbollsskott mot huvudet?

I samarbete mellan Redbergslids IK och Chalmers tekniska högskola har en grupp studenter gjort en första undersökning av denna fråga.
En enkät till junior och seniorspelare visade att det var vanligt att få hårda skott i huvudet (14 av 24 spelare). Samtliga målvakter hade träffats av flera hårda skott det senaste året och sex spelare hade fått minst en hjärnskakning på grund av skott i huvudet.
För att undersöka belastningen då en målvakt träffas i huvudet genomfördes dels dropp-tester med handbollar mot en lastcell och dels fullskaleförsök med en utrustad testdocka. I det senare fallet mättes responsen vid träff från såväl avstämda som hoppskott. Resultaten visade på en väldig spridning i huvudets respons, med stor sannolikhet relaterad till var skottet träffar huvudet. De högsta responsnivåerna som uppmättes motsvarade nivåer som har kopplats till hjärnskakning i andra sporter.

Studien är tänkt som ett första steg i att undersöka orsaker till hjärnskakningar inom handbollen och möjligheter att förebygga dessa.

Undersökningen genomfördes av Caroline Bergquist, Linnéa Jern, Andreas Johansson, Sumit Sharma, Maja Skärby och Elina Vaez Mahdavi. De är samtliga studenter inom masterprogrammet Tillämpad mekanik på Chalmers. De handleddes av Johan Davidsson och Anders Ekberg. Fullskaletestet utfördes med hjälp av spelare från Redbergslids representationslag.

Arbetet kan laddas ner här. Där går det även att ladda ner en film från fullskaletestet.

Mer information kan fås från:
Redbergslid IK
Tony Larsson    tony.larsson@redbergslid.se    070 722 9137

Chalmers
Anders Ekberg    anders.ekberg@chalmers.se    031 772 3480
Johan Davidsson    johan.davidsson@chalmers.se    031 772 36 40

Sidansvarig Publicerad: må 15 okt 2018.