​Foto: Oscar Mattsson

Simsport

Vid tävlingssimning i bassäng är start- och vändningsmomenten ofta avgörande, då simhastigheten är starkt beroende av hastigheten vid frånskjut. Chalmers gör avancerad 3D-rörelseanalys och utvecklar sensorsystem som är till nytta för såväl elitsimmare som motionärer.

Utifrån 3D-mätningarna, som utförs i samarbete med företaget Qualisys, görs avancerade datorberäkningar och modelleringar för att hitta optimal kroppshållning och rörelsemönster med avseende på undervattenssimning och för att effektivt utnyttja de vågor som bildas i bassängen. I kombination med puls- och muskelaktivitetsmätningar blir det möjligt att ge råd och instruktioner om hur loppen ska läggas upp och genomföras. En särskild utmaning består i att översätta mätdata till uttryck som tränare och utövare kan använda för att skapa träningsprogram som förbättrar prestationen.

Överföring av data från sensorer på simmaren kompliceras av att de omväxlande befinner sig i vatten och luft – två medier med vitt skilda egenskaper. Trådlös kommunikation blir särskilt svårt nära ytan där det bildas luftbubblor. För att hantera detta utvecklar vi ett nytt kommunikationsprotokoll, som har tillämpningar inom en rad andra områden, såsom mobiltelefoni och marin industri.

I andra projekt studerar vi fibrer och sömmar i simdräkter med hjälp av elektronmikroskop. Detta ger kunskap om hur dräkterna slits, hur de ska vara sydda för att ge bäst passform, och hur man ska gå tillväga för att återvinna dem när de är uttjänta.

Läs mer om våra kompetensområden

Sidansvarig Publicerad: fr 11 mar 2016.