Hästsportprojekt

Många hästsportprojekt har initierats inom ramen för Chalmers Sport & Teknologi. En del av projekten som listas nedan pågår, andra har avslutats. Vänligen återkom senare för en mer utförlig beskrivning av de olika projekten.

En icke-invasiv metod för detektion av hovskador

Tillverkning av hovdelar med adaptiv teknik

Smarta textilier som mäter EKG, andning och puls

Smarta textilier

Smarta textilier (trådlöst)

Förstudie som analyserar hästolyckor med finita elementmetoden

Var på bröstkorgen är det störst risk för skador när man blir trampad av en häst?

Användning av humanmodeller för att undersöka den farligaste typen av fallolyckor vid ridning; ett roterande fall där ryttaren krossas under hästen

Användning av humanmodeller för att undersöka säkerhetsvästens inverkan på risken för skador på bröstkorgen vid spark från häst

Rörelseanalyser

Matematisk modellering av styrning av hästar

Biogas av hästgödsel

Anpassning av sadlar

Underlagsstudier

Kvalitet på strån i manen

Effekter av piskrapp

Broddplattan

Bandage som ger korrekt tryck

Bettdesign

Hovsko

Trycksensorer

Plåster för hästar

Smarta tyglar

Stalluft

Påskyndad läkning av hovskador

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2016.