Kompetensområden

Olika typer av idrotter har många liknande tekniska frågeställningar. Vi har identifierat fyra kompetensområden - eller teknologiplattformar - där den höga kompetens och avancerade utrustning som finns på Chalmers och våra över 90 samarbetspartners inom akademi och industri kan vara avgörande för att möta idrottens behov av teknisk forskning:

Material

Digitalisering

Fluiddynamik

Biomekanik

Om du har idéer om hur vår kunskap kan komma till nytta för din idrott, kontakta oss genom att maila sportteknologi@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 23 maj 2019.