Sensorer

Digitalisering

Trenden att alltid vara uppkopplad, vilken har ökat rejält i samhället under de senaste tio åren, har haft en stor påverkan på sportsektorn och dramatiskt förändrat sättet som vi utövar och upplever sport på. Digitalisering inom idrott är idag ett vedertaget koncept vilket används både inom forskning och av stora industriella aktörer. Digitalisering genomsyrar alla nivåer, från elitidrottare som vill prestera bättre till vardagsmotionärer som använder det för att optimera sin träning eller helt enkelt för att öka sin motivation.

På grund av den ständigt ökande närvaron av digitala teknologier inom idrott, pågår också ständig utveckling av avancerade mättekniker. På Chalmers arbetar vi med att utveckla ny sensorteknik vilken kan integreras i sportutrustning. Vi utvecklar också data-drivna, artificiell intelligens-baserade metoder, för att hantera de stora datamängderna som genereras, och för att kunna identifiera och presentera de mest relevanta parametrarna för atleter, tränare och åskådare.

Kan vår forskning inom digitalisering vara till nytta inom din sport? Kontakta oss via sportteknologi@chalmers.se, eller hör av dig direkt till någon av forskarna nedan!

Sidansvarig Publicerad: fr 04 okt 2019.