Nyheter: Sport och teknologihttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaWed, 19 Feb 2020 10:31:12 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tva-nyheter-nar-Chalmershindret-firar-fem-ar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tva-nyheter-nar-Chalmershindret-firar-fem-ar.aspxDubbla nyheter när Chalmershindret firar fem år<p><b>​​Chalmershindret på Gothenburg Horse Show 2020 undersöker hästens språngkurva, alltså var i förhållande till hindret som hästen har sin högsta punkt. När Chalmershindret nu firar femårsjubileum tas två nya kliv – dels är tekniken för första gången baserad på maskininlärning, dels kommer de samlade mätteknikserfarenheterna från hindret att flytta in i Svenska ridsportförbundets utbildningsanläggning Strömsholm.</b></p>​<span style="background-color:initial">Hur en häst hoppar över ett hinder skiljer sig mellan både individer och ekipage. En del hästar hoppar för tidigt eller för sent så att högsta punkten hamnar före eller efter bommen. I ett optimalt hopp ligger högsta punkten precis över hindret, eftersom hästen då bör ha använt rätt teknik och precis lagom med kraft för sitt språng.</span><div><br /></div> <div><strong>För första gången används maskininlärning</strong><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Till årets hinder kommer hindergruppen för första gången att använda sig av tekniken Image Processing, där en dator genom maskininlärning tränas att upptäcka hästens hovar i ett filmat språng och därigenom kan beräkna koordinaterna för den högsta positionen i språnget över hindret. </div> <div><br /></div> <div>– Det här innebär tekniska svårigheter. Tidigare år har Chalmershindret mätt en variabel i taget. Vi ska mäta både den högsta punkten i ett vertikalt led från marken, och var den punkten förhåller sig till hindret i ett horisontellt led, säger Anna Skötte som är student och projektledare för Chalmershindret 2020.</div> <div><br /></div> <div>Chalmershindret drivs av Chalmersstudenter i samarbete med Gothenburg Horse Show i syfte att med ny smart teknik utöka kunskapen om hästars hoppteknik och därigenom kunna ge vetenskapligt underlag för hållbara tävlings-, tränings- och avelshästar. Liksom förra året bjuds tävlingsryttarna i Gothenburg Horse Show in till Chalmers monter i Scandinaviums foajé för att ta del av sina mätresultat.</div> <div><br /></div> <div><strong>Ridsportförbundet kommer att använda tekniken</strong></div> <div>Projektet med Chalmershindret tar ytterligare ett nytt och viktigt steg när den samlade erfarenheten från fem års mätningar på Gothenburg Horse Show flyttar in på Svenska ridsportförbundets ridhus Strömsholm. Det är efter önskemål från landslagsledare inom Ridsportförbundet om mer utvecklade vetenskapliga mätningar, som Chalmers engageras för att tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Hästnäringens riksanläggningar vidareutveckla det uppkopplade ridhuset på Strömsholm och komplettera med bland annat kameror och sensorer för biomekanik. </div> <div><br /></div> <div><strong>Vad betyder detta samarbete för hästnäringen och ridsporten i Sverige?</strong></div> <div>– Inom hästvärlden har vi en herrans massa vedertagna sanningar som vi inte har haft möjlighet att testa vetenskapligt. Nu finns den möjligheten och då är det bara fantasin som sätter gränser framåt, säger Tomas Torgersen som är tävlingsledare för Gothenburg Horse Show.</div> <div><br /></div> <div>Daniel Svensson är huvudlärare i hoppning vid Ridskolan Strömsholm och en av de drivande personerna bakom samarbetet med Chalmers.</div> <div><br /></div> <div><strong>Vad hoppas du att Chalmers ska bidra med till utvecklingen av Strömsholms ridhus?</strong></div> <div>– Precis som landslag inom andra idrotter vetenskapligt mäter hur de kan förändra sin träning och nå bättre resultat, behöver vi mäta hur hästen beter sig, vad ryttarna gör och hur det påverkar hästarna. Chalmers har ju utvecklat sådana mätmetoder under flera år och de erfarenheterna vill vi ta del av, istället för att uppfinna hjulet igen, för att undersöka vad som är mest gynnsamt för hästen och ger bäst resultat i tävlingssammanhang, säger Daniel Svensson.</div> <div><br /></div> <div>Med projektet ”<a href="/sv/centrum/sportteknologi/utbildning/Sidor/Tracks-kurs-Chalmershindrets-fortsattning.aspx">Chalmershindrets fortsättning</a>”, som ingår i Chalmers nya <a href="/sv/nyheter/Sidor/tracks-forbereder-studenter-for-framtiden.aspx">utbildningssatsning Tracks​</a>, kommer studenter från olika utbildningsområden att utmaningsdrivet jobba vidare med att utveckla både nya och befintliga tekniker för hästars välfärd och prestation.</div> <div><br /></div> <div><strong>Vilken betydelse har samarbetet med Strömsholm för Chalmers? </strong></div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/MagnusKarlsteen_180130_270x170.jpg" alt="Syntolkning: Magnus Karlsteen" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:15px;height:155px;width:245px" /></div> <div><span style="background-color:initial">– Det innebär att tekniken som demonstreras på Gothenburg Horse Show genom Chalmershindren utvecklas</span><div> vidare och ges en möjlighet att via Strömsholm nå ut i hästvärlden. Dessutom får Chalmers studenter och alumner medverka i att ta fram teknik som utvecklar ridsporten på högsta nivå, i samverkan med personer och hästar på en av Sveriges finaste ridsportsanläggningar, och även i ett senare skede göra tekniken tillgänglig för den vanliga ryttaren, säger Magnus Karlsteen som är ansvarig för Chalmershindret och Chalmers samlade hästsportsatsning. ​</div> <div><br /></div> <div>Text: Helena Österling af Wåhlberg</div> <div>Bild: Johan Bodell/Mia Halleröd Palmgren/Chalmers</div> <div><br /></div> <span></span></div>Wed, 12 Feb 2020 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/nyheter/Sidor/Minimera-avfall-och-maximera-anvandning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/nyheter/Sidor/Minimera-avfall-och-maximera-anvandning.aspxHållbarhetsdagen: Minimerat avfall och maxad användning – tema cirkulär ekonomi<p><b>Den 8 november är det dags för årets upplaga av Chalmers hållbarhetsdag. Temat Cirkulär ekonomi väcker nyfikenhet så vi ställde några frågor till Lars Nyborg och Anton Grammatikas, ansvariga för årets arrangemang.​ ​</b></p><h3 class="chalmersElement-H3"><a href="/en/about-chalmers/Chalmers-for-a-sustainable-future/sustainability-day2019/Pages/masterclasses.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​Här hittar du programmet​</a></h3> <h3 class="chalmersElement-H3">Hej Anton Grammatikas, projektledare för Chalmers hållbarhetsdag. Berätta lite om upplägget!</h3> <div> </div> <div>- Vi tänker börja dagen med några master classes, där ett urval av Chalmers egna forskare som är ledande inom sina respektive områden berättar om sin forskning, kopplat till temat cirkulär ekonomi. Vi vill ge ett brett perspektiv på begreppet, allt från affärsmodeller, material, produktutveckling till framtida civilsamhällen. Just nu letar vi efter en riktigt inspirerande inledningstalare som kan ge en bred förståelse och bakgrund till temat.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Cirkulär ekonomi – hur skulle du beskriva det?</strong></div> <div> </div> <div>- Oj, det finns många beskrivningar av det. För mig handlar om att kunna och våga ställa om från linjära till cirkulära affärsmodeller. Får att uppnå genuin hållbarhet så behöver vi inte bara ändra våra tekniska förutsättningar utan även sätten vi konsumerar på. Allt måste hänga ihop, från affärsnytta för de som producerar och levererar produkter och tjänster, till den faktiska kundnyttan för dig som konsument.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div><strong style="background-color:initial">Vad hoppas du att Chalmers hållbarhetsdag ska ge besökarna?</strong><br /></div> <div>- Jag önskar att fler blir inspirerade och tar hänsyn till cirkulär ekonomi i sin forskning, i en vidare mening än idag. Chalmers vision och målsättning att göra framtiden mer hållbar, stärks av att uppmärksamma all forskning internt. Förhoppningen är att skapa kännedom om vilka aktiviteter som pågår, så man hitta synergier inom olika forskningsområden kopplade till cirkulär ekonomi.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Är programmet fullt ännu?</strong></div> <div> </div> <div>- Vi har precis gjort klart förmiddagsprogrammet, men det finns fortfarande möjlighet att medverka på något valfritt sätt under eftermiddagen, bara det har en tydlig koppling till cirkulär ekonomi. <span style="background-color:initial">Vi hoppas på ett större deltagande av forskare och lärare i år och ser gärna att forskarna tar chansen att visa upp sin forskning, till exempel i posterutställningen. </span></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>Nytt för i år är samarbetet med studenternas hållbarhetsvecka Act! Sustainable! Vad gör de?</strong></div> <div> </div> <div>- Framför allt kan de bidra med sitt perspektiv och har anmält en workshop. Studenterna ställer höga krav på att Chalmers som universitet ska arbeta mer med hållbarhet internt men de driver också på för att styra utbildningarna mot det cirkulära perspektivet. Vi hoppas många studenter dyker upp och får ta del av forskning och bli inspirerade till egna cirkulära val i framtiden. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><em><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Production/750x340_Lars-Nyborg_SDG12.jpg" alt="Bild på Lars Nyborg, föreståndare för styrkeområde produktion" style="margin:5px;width:680px;height:312px" /><br /></em></span><em>Årets tema är brett och omfamnar mycket av styrkeområdens forskning, säger Lars Nyborg, </em><span style="background-color:initial"><em>styrkeområdesledare för Produktion samt </em></span><span style="background-color:initial"><em>årets arrangör för hållbarhetsdagen.</em></span><span style="background-color:initial"><em> Foto: Carina Schultz</em></span><span style="background-color:initial"><em><br /></em></span></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">​Hej Lars Nyborg, styrkeområdesledare för Produktion och ansvarig för årets hållbarhetsdag på Chalmers. Vad ligger bakom valet av temat cirkulär ekonomi?</h3> <div><span style="background-color:initial">- Vi valde att fokusera på cirkulär ekonomi, eftersom det är ett tema som förenar många av Chalmers styrkeområden. Framtidens lösningar ligger i hur vi implementerar cirkularitet i samhället och här får vi en möjlighet att diskutera det. Temat kan fungera både för stora frågeställningar och i det lilla perspektivet för mig som enskild medborgare. Vi tror att temat kan ge inspirera och ge ny kunskap för alla – studenter, forskare och andra anställda på Chalmers.</span><br /></div> <div>- De globala hållbarhetsmålen fungerar som ramverk för dagen och mest aktuella i år är Mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 om hållbara samhällen samt Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.</div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div><span style="font-weight:700">Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?</span></div> <div></div> <div>- Egentligen är det ett svårt begrepp och tema. På den frågan finns inte bara ett svar, utan många. Jag vill likna begreppet cirkulär ekonomi vid ett paraply, som flera olika kontexter och definitioner kan samlas under.</div> <div></div> <div><br /></div> <div></div> <div><span style="font-weight:700">Vad hoppas du att besökarna får med sig efter dagen?</span></div> <div></div> <div>- Konkret hoppas jag på ett ökat engagemang och en förståelse om vad cirkulär ekonomi är. Jag hoppas att besökarna förstår ”kartbilden” och att hållbar framtid också är en fråga om att skapa lösningar och inkluderande sätt.</div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Production/SDG-9-11-12.jpg" alt="Bild av logos från de globala hållbarhetsmålen 9, 11 och 12" style="margin:5px" /><br /><br />FAKTA:</h3> <div> </div> <div>Chalmers hållbarhetsdag äger rum <strong>8 november</strong> på <strong>Chalmers Campus Johanneberg</strong>. Eventet är i första hand till Chalmers anställda och studenter.</div> <div> </div> <div>Årets tema är <strong>cirkulär ekonomi </strong>och styrkeområde Produktion arrangerar årets event.</div> <div> </div> <div>Hållbarhetsdagen görs på uppdrag av Chalmers ledning via Anna Dubois, vice rektor med ansvar för Chalmers styrkeområden.</div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial">Studenternas hållbarhetsvecka </span><strong style="background-color:initial"><a href="https://www.actsustainable.se/">Act! Sustainable​</a></strong><span style="background-color:initial"> pågår 4–9 november, där fredag 8 november är vikt för Chalmers studenter.</span><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><a href="/en/about-chalmers/Chalmers-for-a-sustainable-future/sustainability-day2019/Pages/default.aspx" target="_blank" title="länk till program på webb"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />HÄR HITTAR DU PROGRAMMET​</a></p> <div></div> <div> </div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><strong><br /></strong></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Kontaktperson:</strong></span></div> <div><div><a href="mailto:carina.schultz@chalmers.se">Carina Schultz​</a>, Communications Officer</div> <div>mob 0733-68 99 96</div> <div><a href="mailto:anton.grammatikas@boid.se" title="link to email">Anton Grammatikas</a>, Project manager</div> <div>mob 0708-88 26 20​</div></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/5f858562-1a50-4f2f-ad49-1ac0c2f82675" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till intresseformulär</a></div> <div> </div> <div><a href="http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/inbjudan-att-bidra-med9722" target="_blank" title="länk till annan artikel"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Här ges en fylligare beskrivning av hur man kan delta</a> </div> <div> </div> <div><a href="/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Chalmers-hållbarhetsdag.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Kalenderpost</a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div>Wed, 04 Sep 2019 08:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Handbollsskott-mot-huvudet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Handbollsskott-mot-huvudet.aspxHur farligt är ett handbollsskott mot huvudet?<p><b>I samarbete mellan Redbergslids IK och Chalmers tekniska högskola har en grupp studenter gjort en första undersökning av denna fråga.</b></p>En enkät till junior och seniorspelare visade att det var vanligt att få hårda skott i huvudet (14 av 24 spelare). Samtliga målvakter hade träffats av flera hårda skott det senaste året och sex spelare hade fått minst en hjärnskakning på grund av skott i huvudet. <br />För att undersöka belastningen då en målvakt träffas i huvudet genomfördes dels dropp-tester med handbollar mot en lastcell och dels fullskaleförsök med en utrustad testdocka. I det senare fallet mättes responsen vid träff från såväl avstämda som hoppskott. Resultaten visade på en väldig spridning i huvudets respons, med stor sannolikhet relaterad till var skottet träffar huvudet. De högsta responsnivåerna som uppmättes motsvarade nivåer som har kopplats till hjärnskakning i andra sporter.<br /><br />Studien är tänkt som ett första steg i att undersöka orsaker till hjärnskakningar inom handbollen och möjligheter att förebygga dessa. <br /><br />Undersökningen genomfördes av Caroline Bergquist, Linnéa Jern, Andreas Johansson, Sumit Sharma, Maja Skärby och Elina Vaez Mahdavi. De är samtliga studenter inom masterprogrammet Tillämpad mekanik på Chalmers. De handleddes av Johan Davidsson och Anders Ekberg. Fullskaletestet utfördes med hjälp av spelare från Redbergslids representationslag. <br /><br />Arbetet kan laddas ner <a href="https://research.chalmers.se/publication/503793">här</a>. Där går det även att ladda ner en film från fullskaletestet. <br /><br />Mer information kan fås från:<br /><span style="text-decoration:underline">Redbergslid IK</span><br />Tony Larsson    <a href="mailto:tony.larsson@redbergslid.se">tony.larsson@redbergslid.se</a>    070 722 9137<br /><br /><span style="text-decoration:underline">Chalmers</span><br />Anders Ekberg    <a href="mailto:anders.ekberg@chalmers.se">anders.ekberg@chalmers.se</a>    031 772 3480<br />Johan Davidsson    <a href="mailto:johan.davidsson@chalmers.se">johan.davidsson@chalmers.se</a>    031 772 36 40<br />Wed, 10 Oct 2018 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/naturbat-seglade-hem-tavling-i-italien.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/naturbat-seglade-hem-tavling-i-italien.aspxNaturbåt av cashew seglade hem tävling i Italien<p><b>​När Chalmers Formula Sailing för första gången deltog i studentseglingstävlingen i Italien blev det storvinst. Med båten Linnea, byggd med skrov av balsaträ, linneväv och cashewnötbaserad epoxy, vann teamet hela tävlingen i Palermo, Sicilien.</b></p><p>​<span style="background-color:initial">Sedan augusti förra året har mastersstudenter från programmet Naval Architecture and Ocean Engineering inte bara designat och byggt kappseglingsbåten Linnea, de har även gjort alla analyser och beräkningar som ligger till grund för båten. Chalmers Formula Sailing-teamet har byggt båten till 70 procent av biomaterial och i slutet av september åkte studenterna ner till Palermo, Sicilien för att delta i seglingstävlingen. Deltagandet var möjligt tack vare finansiering av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. <br /></span></p> <p><span style="background-color:initial">Konkurrensen bestod av studenter från sju italienska universitet och ett tyskt som alla byggt båtar med samma restriktioner gällande material. Under sex deltävlingar seglade tävlingsseglarna Fritiof Hedström och Otto Hamel, som är studenter på Chalmers och elitseglare i den olympiska 49er-klassen, den unika båten.</span></p> <p>– Det är en extrem båt, säger Lars Larsson, professor vid Marin teknik och handledare för Chalmers Formula Sailing. Den har väldigt mycket segel för sin storlek, och de flesta som försökte segla den skulle kapsejsa direkt. Troligtvis skulle båten välta bara av att ligga obemannad i vattnet.</p> <h4 class="chalmersElement-H4">Dramatisk deltävling</h4> <p>Chalmersteamet lyckades hålla topplaceringar genom hela tävlingen. En av deltävlingarna blev något dramatisk då rorkulten på båten gick sönder. Lars berättar att den inte tålde en stöt ovanifrån och att det skedde till följd av en konstruktionsmiss. </p> <p>– Att segla utan rorkult är praktisk taget omöjligt, men Fritiof låg tvärs över aktern och styrde rodret – som är fruktansvärt tungt att vrida – med bara händerna. Seglarna lyckades ändå ta sig i mål som tredje båt. Det märktes verkligen att de tillhör världseliten!</p> <p>Som tur var hann teamet laga rorkulten över natten, precis i tid till nästa deltävling, och allt som allt lyckades de segla hem hela tävlingen. Adam Persson, doktorand, har arbetslett laget från design till färdig båt. Han berättar vad som gjorde att de tog hem förstaplatsen.</p> <p>– Båten är byggd för att vara så anpassad som möjligt efter vindförhållandena på platsen där vi skulle segla. Tillsammans med duktiga seglare gjorde det att vi var snabbare än övriga team.</p> <h4 class="chalmersElement-H4">Teamet blickar framåt</h4> <p>Vinsten, berättar han, firades på traditionsenligt sätt genom att kasta besättningen i poolen. Adam fortsätter med att säga att tävlingen känns lyckad och att poängen med en sådan här tävling är att få jämföra sig med andra universitet och kunna höja nivån kontinuerlig.</p> <p>– Vinsten är verkligen ett kvitto på det hårda arbete vi lagt ner i det här projektet. Det visar att med ett ingenjörsmässigt angreppssätt kan man göra en väldigt bra båt. Vi är såklart väldigt nöjda med seglingen och ser nu fram emot nästa års tävling.</p> <p><br /></p> <p>Läs även: <a href="/sv/nyheter/Sidor/Organiskt-batbygge.aspx">”Organiskt båtbygge i ett nötskal”</a>.</p> <p>Läs mer om <a href="/en/centres/sportstechnology/research/sports/sailing/Pages/Formula-Sailing.aspx">projektet Chalmers Formula Sailing</a>. </p> <p>Läs mer om Chalmers satsning på sportteknologi, <a href="/sv/centrum/sportteknologi/Sidor/default.aspx">Chalmers Sport &amp; Teknologi</a>.<br /></p> <p><br /></p> <p><strong>Text:</strong> Sophia Kristensson</p>Tue, 25 Sep 2018 08:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Slalomskidor-inomhus-i-Göteborg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Slalomskidor-inomhus-i-G%C3%B6teborg.aspxSlalomskidor inomhus i Göteborg<p><b>​Inom ett kandidatarbete i Sport &amp; Teknologis regi testade 6 studenter sin trycksensor på slalomskidor i Skidome.</b></p><div>​T<span><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/Sports%20and%20Technology/News/skidåkare_Anes.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" width="173" height="233" alt="" style="margin:5px" /></span>orsdagen den 24:e april var 6 tredjeårs-studenter från Chalmers och testade slalomskidor i Ski<span><span><span></span></span></span>dome. <span><span><span><span><span><span><span><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/Sports%20and%20Technology/News/skidverkstad.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" width="169" height="301" alt="" style="margin:5px" /></span></span></span></span></span></span></span><br />Testet skedde inom ett Kandidatprojekt i Sport &amp; Teknologis regi. Stud<span><span><span><span><span><span></span></span></span></span></span></span>ente<span><span><span><span><span></span></span></span></span></span>rna har integrerat trycksensorer i <span><span></span></span>en slalomskida med målet att kunna<span><span><span><span></span></span></span></span> karaktärisera åkarens svängteknik för att kunna se om det är en skär<span></span>ande elle<span><span><span></span></span></span>r sladdande sväng. <span><span></span></span></div> <div>På bilderna syns Anes, en av studenterna, i färd med att testa skidorna, samt labbet där en skida limmas ihop efter integration av sensorerna.</div> <div><br /></div> <div>Från Sport &amp; <span></span>Teknologis sida vill vi tacka Skidome som gav oss möjligheten att testa tekniken. Kanske vi var de första som åkte slalomskidor inomhus i Göteborg? Projektresultatet kommer att presenteras 24e maj, 11.00, i Fasrummet (A820) , MC2-Chalmers. <br /><br /></div>Mon, 21 May 2018 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/VM-jolle-testas-på-Chalmers-och-SSPA.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/VM-jolle-testas-p%C3%A5-Chalmers-och-SSPA.aspxVM-jolle testas på Chalmers och SSPA<p><b>​Max Salminen tog en guldmedalj i starbåt i OS 2012. Nu testas hans finnjolle i SSPA:s släpränna på Chalmers.</b></p><div>​Det var efter en sjätteplats med finnjolle i OS i Rio de Janeiro 2016 som seglaren Max Salminen (tidigare guldmedaljör i starbåt i OS i London 2012) började fundera på vilken effekt valet av roder hade på hans båt. Han vände sig då till SSPA som i simuleringar och tester började utvärdera strömningsfenomen kring rodret. Med hjälp av finansiering från Chalmers Styrkeområde för Materialvetenskap kunde de olika roder som tillåts på tävlingar köpas in och testas. För att kunna använda sig av rätt mätutrustning byggdes en kopia av båten i fullskala på SSPA. Slutsatsen av studien blev att olika roder är olika bra beroende på vilka yttre förhållanden som råder vid tävlingen.</div> <br /><div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Materials%20Science/News/Jollen1_560px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" width="459" height="257" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Som nästa steg i projektet håller studenter på Chalmers i samarbete med SSPA på att utveckla ett helt nytt roder. Det bästa av de traditionellt använda rodren studeras i detalj och det nya rodret kommer optimeras med avseende på viktplacering och design för att optimera de hydrodynamiska egenskaperna.</div> <br /><div><br /></div> <div>Under testerna observerades även en annan intressant skillnad mellan finnjollen och modellbåten; finnjollens struktur är styv, men det yttre skrovet är mjukt, medan även modellbåtens skrov är hårt. De båda båtarna testades i slutet av april i SSPA:s 260 meter långa släpränna, en vattenbassäng för experiment som används för att mäta fartygs motstånd i vatten. Resultaten ska analyseras och om det visar sig att det mjuka skrovet ger upphov till ett mindre hydrodynamiskt motstånd kan upptäckten få stora konsekvenser inom fartygsindustrin och för Max som siktar på guld vid OS i Tokyo 2020.</div> <div><br /></div> <div>Läsa mer på sspa.se (på engelska) - <a href="https://www.sspa.se/news/sports-technology-initiative-continues-combine-passion-sports-expertise-science-and-engineering">The Sports &amp; Technology initiative continues to combine passion for sports with expertise in science and engineering</a><br /></div>Fri, 18 May 2018 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Organiskt-batbygge.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Organiskt-batbygge.aspxOrganiskt båtbygge i ett nötskal<p><b>​En segelbåt med skrov byggt av balsaträ, linneväv och en cashewnötbaserad epoxy. Det är vad åtta studenter på Chalmers slipar på i vinter. Formula sailing är ett båtbyggarprojekt där 70 procent av skrovet måste bestå av biomaterial. I september ska de tävla i Italien – och under Båtmässan visar de upp båten.</b></p><p></p> <div>​Sedan augusti förra året har studenterna arbetat med att designa och bygga den ovanliga segelbåten. Alla båtbyggarna studerar andra året på masterprogrammet Marin teknik, efter att ha studerat maskinteknik under sina tre första år på Chalmers. I en verkstad på campus Johanneberg, laminerar studenterna båtkärnan i balsaträ med linneväv och en cashewnötsbaserad epoxi. Eric Eriksson, en av studenterna i projektet, har varit ansvarig för materialvalen.</div> <div>– Vi har valt en kärna av mjukare och svagare material, balsaträ. Både på ut- och insidan sitter flera lager med väv av linnefiber i en epoxymatris. Det ger struktur och styrka, säger Eriksson. </div> <div>– Epoxi är i princip ett lim som limmar ihop fibrerna i linneväven med kärnan, säger Simon Granli som också ingår i projektgruppen.</div> <div>Eric Eriksson medger att den valda lamineringen inte når upp till samma nivå som kolfiber eller glasfiber hade gjort – med det är material som tävlingsreglerna inte tillåter dem att använda. Baserat på linneväven och cashewnötsepoxins styrka i relation till vikten, så är det ett av de bättre valen ur den organiska världen. </div> <div>– Vikten är viktig! Ju mindre båten väger, desto snabbare går den, säger Granli. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Tävlar i Italien i höst</h4> <p></p> <p>Varje år tävlar båtar som representerar universitet över hela världen i ett tredagarsrace. Förra året hölls tävlingarna i Palermo i september. De två ansvariga handledarna från Chalmers besökte då tävlingen för att se och lära. Mest troligt kommer det bli samma plats i år och tiden kommer bli senare delen av september. <br />Under sommaren kommer studenterna på Chalmers att träningssegla båten, och förbereda för tävlingen. Reglerna säger att den som seglar båten måste vara student från samma universitet som design- och byggteamet, och rekryteringen av den eller dem som ska segla håller i skrivande stund på. </p> <p><br /></p> <h4 class="chalmersElement-H4">Utställning på Båtmässan</h4> <p>Den 3 till 11 februari hålls den årliga Båtmässan på Svenska mässan i Göteborg. Bägge helgerna, 3–4, samt 9–11 februari, kommer studenterna bakom Chalmers formula sailing att ställa ut sin segelbåt och finnas på plats i monter F04:21 (GKSS) för att svara på frågor. <br /></p> <p><br /></p> <p>Se <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XZWEhMJZuNU">videon</a></p> <p>Läs mer om <a href="/en/centres/sportstechnology/research/sports/sailing/Pages/Formula-Sailing.aspx">projektet Chalmers formula sailing</a></p> <p></p> <div> </div> <p></p> <p></p> <h4 class="chalmersElement-H4">FAKTA OM TÄVLINGEN:</h4> <div>Komma på, designa, implementera och driva är ledorden i det innovativa så kallade CDIO-initiativet, där studenttävlinen Formula sailing ingår. CDIO-initiativets mål är att ge studenter en teknisk grund i verkliga system och produkter att stå på, som komplement till en teknisk utbildning. Ett annat exempel på CDIO-projekt där Chalmers deltar är Formula student, i vilket studenter designar och bygger eldrivna fordon som de sedan tävlar med mot andra universitet. </div> <div> </div> <p></p> <p>Formula sailing är en del av Chalmers satsning på <a href="/sv/centrum/sportteknologi/Sidor/default.aspx">sportteknologi</a>.<br /></p> <p><br /></p> <p><strong>Text:</strong> Sofia Larsson-Stern</p> <p><strong>Foto/video:</strong> Johan Bodell<br /></p>Wed, 31 Jan 2018 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Chalmershindret-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Chalmershindret-2018.aspxChalmershindret 2018<p><b>​För tredje året i rad samarbetar Gothenburg Horse Show med Chalmers i syfte att hitta en så ultimat språngkurva för hopphästen som möjligt. I år är det kraften i hästarnas avstamp och landning som kommer att mätas. Det har aldrig tidigare gjorts.</b></p><p class="chalmersElement-P">​I år är det kraft som står i fokus när Chalmersstudenterna fortsätter att skaffa sig allt bättre förståelse för hur en häst hoppar. Genom att gräva ned en sensor innan och efter hindret kommer kraften i hästarnas avstamp samt i landningen kunna mätas.</p> <p class="chalmersElement-P">– Hur mycket kraft som hästen använder innan och efter hindret är helt okänt, och att vi har möjlighet att göra dessa mätningar är helt klart en världsnyhet, säger Magnus Karlsteen, docent i fysik.</p> <p class="chalmersElement-P">Publiken kommer precis som tidigare år kunna ta del av resultatet direkt via jumbotronen på arenan. Siffrorna kommer att analyseras och generera information som bygger vidare på arbetet där Chalmers studenter kan fortsätta att analysera språngkurvan.</p> <p class="chalmersElement-P">– Det ligger helt i Gothenburg Horse Shows intresse att vara med och stötta utvecklingen för en mer hållbar häst genom tekniska innovationer, säger Tomas Torgersen, tävlingsledare för Gothenburg Horse Show.</p> <p class="chalmersElement-P">Projektet Chalmershindret drivs av studenter på Chalmers som utnyttjar sin kunskap för att bygga världsunika mätsystem med hästens välfärd, välmående och välbefinnande i centrum . Många av studenterna lockas av att de kan kombinera sitt hästintresse med sina studier.</p> <p class="chalmersElement-P">– Det är en möjlighet man får när man pluggar på Chalmers, att man kan kombinera sitt intresse med studier, säger Magnus Karlsteen.</p> <p class="chalmersElement-P">EuroHorse-mässan, 22-25 februari, pågår samtidigt som Gothenburg Horse Show och där presenteras såväl hinder som andra hästforskningsprojekt. Chalmers är ett riksindrottsuniversitet. För mer information om Chalmers hästsportsatsning besök: Hästsport på Chalmers</p> <p class="chalmersElement-P">Gothenburg Horse Show arrangeras den 20-25 februari 2018 av Got Event, Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag, som driver tio arenor i Göteborg, bland annat Scandinavium.</p> <div><a href="/sv/centrum/sportteknologi/forskning/sporter/hastsport/Sidor/Gothenburg-Horse-Show-2017.aspx">Läs mer om Chalmershindret 2017</a></div> <div><a href="/sv/centrum/sportteknologi/forskning/sporter/hastsport/Sidor/Gothenburg-Horse-Show-2016.aspx">Läs mer om Chalmershindret 2016</a><br /></div>Mon, 29 Jan 2018 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Lunchpresentation-av-kandidatarbeten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Lunchpresentation-av-kandidatarbeten.aspxLunchpresentation av kandidatarbeten<p><b>Är du sugen på kandidatarbete inom Chalmers Sport &amp; Teknologi? Ät lunch med oss och lyssna till en snabbpresentation av årets kandidatarbetsförslag med sportanknytning!</b></p>​​Utöver genomgången av årets arbeten kommer ni bjudas på korta presentationer från Chalmers Sport &amp; Teknologi samt Chalmers Studentkårs idrottsförening som berättar om sin verksamhet. En kort presentation av studenter från ett tidigare framgångsrikt kandidatarbete kommer också visa på vilka möjligheter som finns efter avslutat arbete. <p class="chalmersElement-P"><strong>Varmt välkomna -vi bjuder på Baguette och dricka!<br /></strong></p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Tid: 15/11 kl 12-13</strong></p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Plats: HA4</strong><strong><span style="display:inline-block"></span></strong></p> <p class="chalmersElement-P"></p> <h3 class="chalmersElement-H3"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHwAasafAIbsNstxYNXLtY9xxDU_ij7tVSDEgXHBVinlCxgQ/viewform">ANMÄL DIG HÄR</a></h3> <div><strong><span style="display:inline-block"></span></strong><a href="/sv/centrum/sportteknologi/utbildning/Sidor/aktuella-kandidat-och-examensarbeten.aspx">Här kan du läsa mer om aktuella projekt</a><br /></div> <p></p> Wed, 08 Nov 2017 13:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/stavprojekt-vann-entrepenorspris.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/stavprojekt-vann-entrepenorspris.aspxStavprojekt ledde till entrepenörspris<p><b>​PowerPole, med ursprung i ett studentprojekt på Chalmers, vann årets upplaga av Chalmers Ventures Startup Camp. Med integrerade sensorer i handtaget mäts kraft och hastighet vid stakning under längdskidåkning, vilket krävs för att beräkna effekt.</b></p>​Med den teknik som utvecklats under ledning av Dan Kuylenstierna möjliggörs inte bara effektmätning och dataanalys utan även detaljerad rörelseanalys innefattande såväl stavvinklar som timing mellan kraft och vinkel. Dessa data tros kunna bli till stor nytta för såväl tävlingsåkare som ambitiösa motionärer.<br /><br />Läs mer:<br /><a href="http://chalmersventures.com/news/powerpole%e2%80%99s-stavhandtag-vann-v%c3%a5rens-upplaga-av-chalmers-ventures-startup-camp">PowerPoles stavhandtag vann vårens upplaga av Chalmers Ventures Startup Camp</a><br /><a href="http://etn.se/index.php/63577">Staven som läser av kroppen (Elektroniktidningen)</a> Fri, 02 Jun 2017 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Foilande-optimist.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Foilande-optimist.aspxGrafen och bärplan ger optimistjolle superkrafter<p><b>​Studenter och forskare kopplade till Chalmers satsning på sportteknologi har utvecklat en optimistjolle med överlägsna prestanda. Med hjälp av en komposit av kolfiber och grafen har skrovet gjorts både lättare och starkare än normalt. Bärplan kan sedan lyfta skrovet över vattenytan, vilket dramatiskt minskar vattenmotståndet och ökar farten.</b></p>​Efter tester i det maritima konsultbolaget SSPA:s anläggning på campus Johanneberg under våren kunde provseglingar utföras i Göteborgs hamninlopp i början av april. <a href="https://www.facebook.com/axelrahmsailing/videos/1905324476413724/">Filmsekvenserna</a> på hur den 17-årige elitseglaren och JSM-mästaren i Laser Radial-jolle Axel Rahm flyger fram i Chalmers-optimisten har därefter fått blixtsnabb spridning i sociala medier.<br /> <br />Det är fortfarande en relativt ny företeelse att montera bärplan på mindre jollar. Grundtanken i det aktuella projektet har varit att koncentrera sig på den enklaste av alla jollar – optimisten. Kan man få en sådan att foila? (Uttrycket foila av engelskans hydrofoil = bärplan.)<br /> <br />Huvudansvarig för arbetet har varit forskaren och läraren Christian Finnsgård.<br /> <br />Sedan introduktionen 1947 har optimistjollen blivit världens troligen största båtklass med uppåt 300.000 exemplar. Med 2,3 meters längd och en segelyta på blygsamma 3,5 kvadratmeter är man normalt begränsad till farter under 4 knop.<br /> <br />Den aktuella jollen har ett skrov i kolfiberväv, förstärkt av supermaterialet grafen. Vikten har därmed kunnat minskas från normala 35 kilo till omkring 27 kilo. Man har fått den att foila på öppna vindar, mellan halvvind och slör, inte på kryss.<br /> <br />Det är inte första gången försök görs med bärplan på optimistjolle. Den brittiska seglaren Katherine Knight <a href="http://foilingboatadventures.blogspot.se/2009/12/foiling-oppie.html">spred 2009 stillbilder</a> på hur hon fick en optimist att lyfta med bärplan från en mothjolle.<br /> <br />Den jolle som tagits fram på Chalmers tycks dock vara den första där man kunnat visa längre sammanhängande rörliga bilder på en foilande optimistjolle.<br /><br /><strong>För mer information, kontakta:</strong><br />Christian Finnsgård, 031-772 9156, mobil 073-0729156, <a href="mailto:christian.finnsgard@chalmers.se">christian.finnsgard@chalmers.se</a><br /><br /><img src="/SiteCollectionImages/20170101-20170630/Flying_Optimist1.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />Bild: Per Thorén<br />Fri, 07 Apr 2017 15:55:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Testpiloter-sökes-till-ny-dressyrapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Testpiloter-s%C3%B6kes-till-ny-dressyrapp.aspxTestpiloter sökes till ny dressyrapp<p><b>​Vill du vara med uppleva dressyr live på ett helt nytt sätt? Vi söker nu “testpiloter” till en dressyrapp som vi tror kommer förhöja och förenkla publikupplevelsen samt öka förståelsen av vad som bedöms under dressyrtävlingar.</b></p><p class="chalmersElement-P">​Via DressyrAppen, som i nuläget endast är på svenska, kommer man i sin egen mobiltelefon kunna lyssna på experter som kommenterar ritten i realtid. </p> <p class="chalmersElement-P">Kriterier för att kunna delta som testpilot:</p> <p class="chalmersElement-P">•    Du har biljett till och kommer att vara närvarande under dressyrtävlingarna (torsdagens Grand Prix alternativt fredagens Kür eller båda dagarna) under Gothenburg Horse Show,</p> <p class="chalmersElement-P">•    Du har en Android telefon (LG, HTC, Samsung, Sony, Moto, Nexus, Pixel…), dvs. ej iPhone</p> <p class="chalmersElement-P">Det är så klart helt gratis att vara med i testet och vi är väldigt tacksamma för alla som vill ställa upp! Du ska dock vara medveten om att du är utvald att ingå i en testgrupp av en testversion under vilken vi provar att appens huvudsakliga funktion fungerar som den är tänkt och som användaren önskar. Vi kan inte garantera att den är felfri men du som testpilot ombeds fylla i ett kort frågeformulär så vi får reda på vad som kan förbättras. </p> <p class="chalmersElement-P">Uppfyller du inte själv kriterierna men känner någon som gör det? Be gärna dem anmäla sig! Inga förkunskaper krävs, varken vad det gäller hästar och dressyr eller appar och telefoner. </p> <p class="chalmersElement-P">Anmälan sker via länken nedan. Innan dressyrklassen börjar söker du upp Chalmers monter <strong>B06:12</strong> på Eurohorse-mässan så kommer vi hjälpa dig att ladda ner appen och komma igång.</p> <p class="chalmersElement-P">Du är också välkommen att komma och lyssna på studenten som jobbat med utvecklingen av appen, <strong>Malin Ramne</strong>. Hon kommer att i några korta tiominuterspresentationer prata om hur hon har lagt upp arbetet och vad dessa erfarenheter medfört för henne både personligen och som Chalmersstudent. </p> <p class="chalmersElement-P">Presentationerna sker:<br /></p> <div>Torsdag 23/2 mellan 10.00 – 10.30</div> <div>Fredag 24/2 mellan 17.00 – 17.30</div> <div>Lördag 25/2 mellan 13.00 – 13.30 </div> <div> </div> <div>Hörlurar för att lyssna hämtar Du i <strong>Saabs monter i sektion G</strong> i Scandinavium. </div> <div><br /><a href="http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43455F4771454350457840&amp;EventId=41405D4270444359427440">ANMÄL DIG HÄR!</a><br /><br /></div> <div>Med vänliga hälsningar,</div> <div>Dressyrappen-teamet</div> <div>Chalmers tekniska högskola i samarbete med Saab</div>Tue, 21 Feb 2017 16:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmershindret-2017.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmershindret-2017.aspxChalmers nya smarta hinder till Gothenburg Horse Show – för minskad skaderisk i framtiden<p><b>​Förra året var det världspremiär för Gothenburg Horse Shows ”smarta hinder”, som tagits fram genom ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Gothenburg Horse Show. I år är hindret tillbaka i Scandinavium fast nu med en ny unik teknik. Det nya smarta hindret mäter hur långt ifrån hindret som hästen stampar av. Förhoppningen är att på sikt kunna använda kunskapen som samlas in via hindret till att avla fram hästar med ett mer hållbart sätt att hoppa.</b></p><div>​Det nya smarta hindret har tagits fram av en grupp på tio Chalmersstudenter med åtta olika inriktningar som en del av sina utbildningar. Hindret använder en laser som mäter avståndet från hästens avstamp till hindret. Mätdata överförs sedan trådlöst till en dator som bearbetar informationen och skickar den som ett mätvärde till jumbotronen, där publiken kan se resultatet. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Studerar avstampet</h3> <div>Samarbetet mellan Chalmers tekniska högskola och Gothenburg Horse Show startade inför förra åretsevenemang och blev en stor succé. I år utgick man ifrån en förfrågan som Chalmers fick ifrån Swedish</div> <div>Warmblood (SWB), en organisation som verkar för att främja svensk avel, uppfödning och utbildning av hästar. SWB ville finna en teknisk lösning som kan bidra till lägre framtida skaderisk för hästar. Tanken är att studera just avstampet och koppla till studier kring tillexempel förslitningsskador i frambenen för att se om man bör försöka avla fram hästar med annan konstitution eller teknik. </div> <div>– Teknisk utveckling har kommit att betyda mycket för hästsporten och Chalmers får ofta förfrågningar om att försöka hitta lösningar på olika hästrelaterade problem. Nu är vi stolta och glada över att kunna presentera en ny teknik genom vårt smarta hinder under Gothenburg Horse Show, som förhoppningsvis kan bidra till färre skador, säger Magnus Karlsteen, docent i fysik och ansvarig för hästsport-satsningen vid Chalmers tillsammans med Maria Sundin vid Göteborgs universitet. <br /><br /><img src="/SiteCollectionImages/20170101-20170630/Chalmershindret2017%20topp.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><em>​Foto: Lottapictures/Lotta Gyllensten</em><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Intresse och ingenjörskonst</h3> <div>Chalmers har just nu ungefär ett tjugotal olika projekt igång kopplade till hästsport. Många av studenterna på Chalmers är intresserade av hästar och här får de möjlighet att kombinera sitt intresse med sina ingenjörskunskaper.</div> <div>– Vi uppskattar verkligen vårt samarbete med Chalmers och vår möjlighet att vara med och bidra till den framtida tekniska utvecklingen inom hästsporten. Jag hoppas också att det smarta hindret kan locka våra unga besökare och aktiva på Gothenburg Horse Show till att intressera sig för ingenjörsyrket, säger Tomas Torgersen, tävlingsledare på Gothenburg Horse Show. </div> <div>På EuroHorse-mässan 23-26 februari, som pågår samtidigt som Gothenburg Horse Show, presenteras såväl hinder som andra hästforskningsprojekt. <br /><br /><a target="_blank" href="/sv/centrum/sportteknologi/forskning/sporter/hastsport/Sidor/Gothenburg-Horse-Show-2017.aspx"><img src="/_layouts/images/ichtm.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Träffa Chalmers på Gothenburg Horse Show och Eurohorse 2017</a></div> <div><a target="_blank" href="/sv/centrum/sportteknologi/forskning/sporter/hastsport/Sidor/default.aspx"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Mer information om Chalmers hästsportsatsning</a></div> <div> </div> <div><em>Gothenburg Horse Show arrangeras den 21-26 februari 2017 av Got Event, Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag, som driver tio arenor i Göteborg, bland annat Scandinavium. </em></div> <div><strong><br />Ytterligare information:</strong> </div> <div><a target="_blank" href="http://www.gothenburghorseshow.com/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Gothenburg Horse Show</a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.gotevent.se/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Got Event</a></div> <div> <br /><span>Foto: Lottapictures/Lotta Gyllensten<span></span></span></div>Fri, 10 Feb 2017 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Polishästar-ställer-upp-för-fysikforskningen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Polish%C3%A4star-st%C3%A4ller-upp-f%C3%B6r-fysikforskningen.aspxPolishästarna som hjälper fysikforskningen på traven<p><b>​Nyligen har femton polishästar i Göteborg hjälpt vetenskapen på traven. Genom att låta sina hovar undersökas av avancerade värmesensorer bidar de till att svårupptäckta skador i hovens vävnader förhoppningsvis ska kunna hittas med hjälp av en helt ny metod.</b></p><div> – Vissa s<span><span></span></span>kador i hästens hovkapsel är svåra att upptäcka, till exempel sprickor och infektioner i vävnaden mellan hovväggen och hovbenet. Genom att mäta värmeledningsförmågan i hoven kan det bli möjligt att hitta skador som inte går att upptäcka på andra sätt, säger Jennie Sköld, masterstudent i teknisk fysik på Chalmers.<span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span><span><span><span><span><span><span><span><img class="chalmersPosition-FloatRight" alt="sensorer_satts_pa_hasten_170x270_IMG_0038.jpg" src="/sv/institutioner/fysik/nyheter/PublishingImages/sensorer_satts_pa_hasten_170x270_IMG_0038.jpg" height="340" width="215" style="margin:5px" /></span></span></span></span></span></span></span></span>Hon sökte sig till Göteborg och Chalmers för att kunna kombinera två av sina största intressen: hästar och fysik. Tillsamm<span><span><span><span><span><span><span></span></span></span></span></span></span></span>ans med teamet från Chalmers sport och teknologi, Göteborgs universitet och olika samarbetspar<span><span><span><span><span><span></span></span></span></span></span></span>tners från näringslivet, har hon gjort de första studierna på levande hästar.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <span><span><span><span><span></span></span></span></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> – Det har varit spännande att jobba i en grupp där alla har olika, unika kompetenser. För min del har hästvanan varit till go<span><span><span><span></span></span></span></span>d hjälp. Det är inte så lätt att sätta sensorer, kablar och annan utrustning på en häst som dessutom behöver stå still för att mätningarna ska bli bra, säger Jennie Sköld och kliar dagens kollega, Viggo, på manken. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <span><span><span></span></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Han står stilla och lutar huvudet mot Björn Berg, hovslagare och god vän sedan många år tillbaka. Dessutom förgylls stunden av att han får lite hästgodis från forskningsgruppens veterinär, Åsa Hinton. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> – Mätningarna s<span><span></span></span>om vi gör på hovarna känns inte på hästen. Om den här metoden fungerar ska vi förhoppningsvis kunna hitta och behandla stressreaktioner i hovkapseln på ett tidigt stadium, innan problemen blir för <span></span>stora. I vissa fall där det ändå behövs ett kirurgiskt ingrepp, skulle området kunna begränsas eftersom det kan gå att se hur utbredd en skada är, säger Åsa Hinton.  </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span><span><span><span><img class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="Jennie_Björn_Åsa_Vigo_270x170_IMG_0045.jpg" src="/sv/institutioner/fysik/nyheter/PublishingImages/Jennie_Björn_Åsa_Vigo_270x170_IMG_0045.jpg" height="193" width="307" style="margin:5px" /></span></span></span></span></div> <div>Sensorerna på polishästarnas hovar mäter värmeledningsförmåga och gör det möjligt att se hur en frisk hovkapsel ser <span><span><span></span></span></span>ut. Sensorerna har utvecklats av ett avknoppningsföretag till Chalmers – Hot Disk – och applikationen för hästhovar är ny. Det pågår nu ett prototyparbete för att utveckla den och göra den mer användarvänlig, så att det ska gå lättare att fästa sensorerna på hovarna. <br />Efter mer än 40 timmar i nära samarbete med hästarna har Jennie Sköld och hennes handledare, Besira Mekonnen Mihiretie, börjat se mönster för hur en signal från en frisk hovkapsel ser ut. I framtiden kan de göteborgska polishästarnas tålamod förhoppningsvis hjälpa andra hästar till bättre hälsa. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Hästarna i polisrytteriet är utvalda med omsorg. De är friska, hålls, tränas och arbetar på samma sätt. De flesta är av samma ras och de har samma hovslagare.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <span><span><img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/340x296px/Jennie_Susanne_Viggo_340x296_IMG_0091.jpg" height="238" width="274" alt="" style="margin:5px" /></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> – Dessutom är de vana vid konstigheter. Att delta i ett forskningsprojekt är däremot en helt ny erfarenhet. Vi vill självklart bidra till forskningen på det sätt vi kan, säger Susanne Johansson, gruppchef på polisrytteriet i Göteborg. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> – Jag hoppas att resultatet blir att både hovslagare och veterinärer ska kunna använda den här skonsamma metoden för att ta hand om hästarna, säger Jennie Sköld. </div> <div> </div> <div>Text: Mia Halleröd Palmgren<br />mia.hallerodpalmgren@chalmers.se</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Om forskningen: </h3> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 2e1b2325-8514-443b-9e98-af6cb66794db" id="div_2e1b2325-8514-443b-9e98-af6cb66794db" unselectable="on"></div> <div id="vid_2e1b2325-8514-443b-9e98-af6cb66794db" unselectable="on" style="display:none"></div></div> <img class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="sensorer_270x170_IMG_0110.jpg" src="/sv/institutioner/fysik/nyheter/PublishingImages/sensorer_270x170_IMG_0110.jpg" style="margin:5px 10px" />Projektet ”En icke-invasiv metod för detektion av hovskador” kan enkelt beskriva som en skonsam undersökningsmetod med för att hitta skador och förändringar i hästens hovar med hjälp av värmesensorer. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och leds av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med flera olika samarbetspartners. Projektet drog igång för några år sedan och finansieras av <a href="/en/areas-of-advance/materials/Pages/default.aspx">styrkeområdet Materialvetenskap på Chalmers.</a> Nyligen fick projektet också finansiering från Vinnova. <br /><br /><a href="http://studentarbeten.chalmers.se/publication/248189-detection-of-damage-in-the-equine-hoof-a-possible-new-application-for-the-hot-disk-method"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs Jennie Skölds uppsats.</a> <br /> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/centrum/sportteknologi/forskning/sporter/hastsport/Sidor/hastsportprojekt.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om forskningsprojekt inom hästsport.</a> <br /></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Chalmers sport och teknologi</h3> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Sport och teknologi på Chalmers är platsen där idrottare, tränare, näringsliv och idrottsförbund möter forskare, ingenjörer och studenter för att initiera avancerad sportrelaterad forskning. Målet med detta initiativ, som spänner över flera vetenskapliga grenar, är att förbättra idrottares prestation och säkerhet inom en rad olika idrotter, bland annat segling, simning och hästsport.<br /><a href="/en/centres/sportstechnology/Pages/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Chalmers sport och teknologi.</a> <br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div></div> Wed, 18 Jan 2017 06:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Studenterbjudande-fran-GHS.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/nyheter/Sidor/Studenterbjudande-fran-GHS.aspxStudenterbjudande: Rabatt på inträde till Gothenburg Horse Show<p><b>​Det pågående samarbetet mellan Chalmers och Gothenburg Horse Show gällande Chalmershindret innebär att studenter nu kan få ett förmånligt pris på biljetter till Gothenburg Horse Show 2017.</b></p><p class="chalmersElement-P">​Erbjudande: 30% rabatt på heldagsbiljett till söndagen den 26/2. Max 4 biljetter/student samt gäller vid uppvisade av studentkort/mecenatkort i entrén på evenemangsdagen. Erbjudandet gäller både kategori 1 och 2.</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Använd länken nedan för att ta del av erbjudandet på ticketmaster.se</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Denna dag kommer ni att kunna se ridsport i världsklass!</p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Programpunkter:</h3> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Internationell Hoppning</div> <div> </div> <div>FEI World Cup™ Driving Final</div> <div> </div> <div>Lövsta Future Challenge- Hoppning 7-åringar Final</div> <div> </div> <div>Longines FEI World Cup™ Jumping</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Länkar:</div> <div> </div> <div>Biljetter: <a href="http://www.ticnet.se/event/Titel/sc70226?CL_ORIGIN=Web4">http://www.ticnet.se/event/Titel/sc70226?CL_ORIGIN=Web4</a></div> <div> </div> <div>Hemsida: <a href="http://www.gothenburghorseshow.com/">http://www.gothenburghorseshow.com/</a></div> <div> </div> <div>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/GothenburgHorseShow/">https://www.facebook.com/GothenburgHorseShow/</a></div>Thu, 15 Dec 2016 12:00:00 +0100