Hon söker svaren på vad som händer på en triljondels sekund

Bild 1 av 2
Anne L'Huillier
Anne L'Huillier föreläsning
Anne L'Huillier

​Vad händer egentligen på en miljarddels miljarddels sekund? Det har professor Anne L'Huillier vid Lunds universitet ägnat sin forskarkarriär åt att kasta laserljus över, och för sina upptäckter belönas hon med 2020 års Lise Meitner-pris.
– Det betyder jättemycket för mig. Lise Meitner är en stark kvinnlig förebild, något som är väldigt viktigt när man själv är kvinna och forskar i ett ämne som domineras av män, säger hon.

En attosekund är en triljondels sekund, och det är kring ljuspulser på den tidsskalan som professor Anne L'Huillier forskning kretsar. Hon har varit i frontlinjen för forskning kring ultrasnabba lasrar sedan mer än 30 år tillbaka, och det är för de bedrifterna och för att ha banat väg för den forskningen som hon nu belönas med Lise Meitner-priset.

– Det är jätteroligt att min forskning uppmärksammas i mitt nya hemland Sverige, säger hon.

Franskfödda Anne L'Huillier har haft kopplingar till just Sverige sedan många år tillbaka. I mitten av 80-talet gjorde hon en postdoc på just Chalmers, och arbetade med professor Göran Wendin.

– Det var en mycket givande period för min del, och den har kommit att spela en stor roll i min karriär, säger hon.

Lagt grunden för attosekundforskning

Efter en tid i Frankrike hamnade hon i mitten av 90-talet Lunds universitet, och sedan många år tillbaka leder hon där en forskningsgrupp inom atomfysik som studerar elektroners rörelser med hjälp av attosekundpulser. Hennes grupps forskning har hjälpt till att lägga grunden för attosekundsforskningen, och möjliggjort för fysiker och kemister att visualisera valenselektroners rörelsemönster.

På senare år blev hon en av flera forskningsledare i det Chalmersledda kvantdatorprojektet WACQT, där hon återigen arbetar med Göran Wendin.

Den föreläsning som Anne L'Huillier kommer att hålla på prisutdelningen heter ”What happens in a billionth of a billionth of a second?”, och handlar just om de ultrakorta ljuspulser som hennes forskargrupp använder för att studera snabba förlopp och elektroners rörelse i materia.

– Det som driver mig som forskare är lärandet, säger hon. Att fortfarande få lära sig nya saker hela tiden tycker jag är mycket spännande. Och att sedan få lära ut det som jag har lärt mig är också väldigt givande. Dessutom är det spännande när det som jag har forskat om kommer till användning för vetenskapen och vårt samhälle.

Läs mer om Lise Meitner-priset, som delas ut av Fysikcentrum Göteborg.

Skribent

Robert Karlsson