C3SE lab view
Digital forskningsinfrastruktur

Chalmers e-commons

Genom e-commons får forskare på Chalmers tillgång till lokala, nationella och internationella digitala expertfunktioner och resurser.

Chalmers e-commons vänder sig huvudsakligen till forskare på Chalmers, men vissa resurser och expertfunktioner tillgängliggörs även till dig utanför lärosätet genom de nationella e-infrastrukturerna Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), och InfraVis.