vm3moos_Oskar_Modin

Oskar Modin

  • Biträdande professor, Vatten miljö teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik