vm3moos_Oskar_Modin

Oskar Modin

  • Biträdande professor, Vatten miljö teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Oskar är biträdande professor vid avdelningen Vatten Miljö Teknik, forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening, på Chalmers.
Oskars forskningsämne är miljörelaterad bioteknik. Han är framförallt intresserad av hur mikrobiella samhällen fungerar och hur vi kan använda dem för att utvinna resurser från avfallsströmmar som t.ex. avloppsvatten. Några exempel på forskningsområden är mikrobiell elektrokemi (t.ex. mikrobiella bränsleceller), anaerob rötning och aerobt granulärt slam. Oskar är medlem i forskargruppen Bioresource Labs.