wk_Wolfgang_Kropp

Wolfgang Kropp

  • Professor, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Avdelningschef, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Wolfgang Kropp är professor vid avdelningen för teknisk akustik, samt viceprefekt forskning vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Han leder den vibroakustiska forskargruppen och är handledare och mentor för forskning inom interaktion mellan däck/vägbana, interaktion mellan hjul/räls, ljudplanering i stadsbebyggelse samt byggnadsakustik. Han är särskilt intresserad av strukturburet ljud och tidsdomänformuleringar inom akustik.