Sune Sandqvists minnesfond

Stipendier för examensarbeten inom institutionen för Bygg och miljöteknik, för avdelningarna Konstruktionsteknik (Betongbyggnad), Byggnadsteknologi (Byggnadsmaterial/byggnadsfysik)

Ändamål

”stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom betongområdet på institutionen för bygg-och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola”

Stipendiat ska

  • ha anmält intresse för ett examensarbete inom betongområdet med inriktning på att pröva eller dokumentera ny tillämpning av betongens möjligheter
  • alternativt vilja pröva och dokumentera betonganvändning i relation till dess möjligheter för byggnaders klimat- och energihushållningsegenskaper
  • alternativt vilja pröva och dokumentera nya former för användning av högpresterande betong inom området betongreparationer som varaktigt förbättrar byggda konstruktioner och byggnaders tekniska prestanda och livslängd.
  • inte vara främmande för ett fritt tänkande obundet av gängse praxis och system i betongbranchen
  • ha dokumenterat arbetsmetoder och tillämpningar

Inom "betong-området" ingår även fiberkompositer, såsom FRP (”fiber reinforced polymers”), fiberarmerad betong och textilarmerad betong, men även ”kompositer” i form av samverkanskonstruktioner som t.ex. stål & betong eller FRP & betong eller stål.

För att ansöka om medel ur fonden

De ansvariga för examensarbetena för respektive avdelning inom Konstruktionsteknik eller Byggnadsteknologi nominerar de examensarbeten som stämmer överens med fondens riktlinjer. Kontakta de ansvariga personerna på avdelningarna för mer information.

Historik

I augusti 2011 avled Sune Sandqvist och för att hedra hans minne skapades en fond av familj, vänner och arbetskamrater för att uppmärksamma hans gärning för kommande generationer och om möjligt också inspirera andra att följa i hans fotspår. Sune var Väg- och Vattenbyggare från Chalmers som började sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter studietiden utvecklade han den innovativa tekniska lösningen, sprickfria betongbjälklag och Spännbalksystemet tog form. Sune arbetade under mycket lång tid inom bolaget Spännbalkkonsult SBK AB i Västra Frölunda. Fonden är tänkt att dela ut stipendier under 20 år

-------------------------
Fonden Sune Sandqvists minnesfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Gåvomedelsfonder".

Stipendiater
2024 års pristagare, Frida Dahlqvist och Isa Kollberg, tillsammans med kommittén.

Utdelningar

2024: Frida Dahlqvist och Isa Kollberg

2023: Leo Adolfsson och Oskar Vesti

2022: Andreas Alhede och Karolina Beskow

Taggar: