Stipendier för studieresor

Medel kan sökas för klassgemensamma studieresor. Samtliga klasser inom sjöutbildningarnas grundprogram kan söka medel. Medel kan sökas under hela läsåret.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande:

  • En kort beskrivning av examensarbetet samt vilka kostnader som ansökan avser
  • Namn på klassrepresentant
  • Klass
  • Adress, postnummer och ort
  • E-post
  • Bankuppgifter (clearingnummer, kontonummer, banknamn)

Ansökningshandlingar skickas till, alternativt:

Chalmers Tekniska högskola AB

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Campus Lindholmen

Att: Studieadministration

412 96 Göteborg​

​Tänk på tid för postgång, deadline är då vi ska ha ansökningshandlingarna.

Taggar: