Stipendier för studieresor

Medel kan sökas för klassgemensamma studieresor. Samtliga klasser inom sjöutbildningarnas grundprogram kan söka medel. Medel kan sökas under hela läsåret.
Ansökan med en kort beskrivning och syfte med studieresan samt vilka kostnader som ansökan avser lämnas tillsammans med uppgifter om namn på klassrepresentant, klass, postadress, E-post och bankuppgifter (bank, clearingnummer, konto) på expeditionen, vån.3, hus SAGA.
 
Du kan också skicka ansökan till
Chalmers Tekniska Högskola
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Campus Lindholmen
Att: Studieadministrationen
412 96 GÖTEBORG

Taggar: