Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

​Studenter har möjlighet att söka individuella stipendium från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus​. Stiftelsen kan i förekommande fall bevilja stipendium med schablonbelopp för ökade omkostnader för dubbelt boende. Vidare kan stiftelsen i förekommande fall bevilja stipendium, med schablonbelopp till studenter med försörjningsplikt av barn under 18 år.

 
Förutsättningar för individuella stipendium:

Studieförhållande

  • Sökande som är student vid svensk sjöfartshögskola och antagen till kurs om minst 3 månader eller
  • Sökande med sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen som genomgår magister- eller masterutbildning vid svensk sjöfartshögskola eller
  • Svensk sökande som genomgår motsvarande utbildning enligt ovan vid internationell sjöfartshögskola

Dubbelt boende

  • Sökande har kostnader för dubbelt boende. Kostnaderna för respektive boende skall styrkas.

Kvalifikationer för stipendium för försörjningsplikt av barn

  • Sökande har försörjningsplikt av barn under 18 år. Försörjningsplikten skall styrkas med aktuellt personbevis/Familjebevis från skatteverket.

Ansökan

Stipendiet kan sökas terminsvis. Sista ansökningsdagen är: 
  • 20 september (hösttermin) 
  • 10 februari (vårtermin). 
Ansökan sker på stiftelsens blankett. Ange om du söker för vårtermin eller hösttermin. Av adressuppgifterna skall tydligt framgå, för den som har kostnad för dubbel bosättning, både hemadressen och den tillfälliga adressen på skolorten. Kostnaden för utgift på hemorten skall styrkas genom att bifoga hyresavi, betalning av ränta/amortering eller annat intyg. Personbevis/familjebevis måste medskickas för att styrka vilka minderåriga barn man har försörjningsplikt mot.
 
From. hösten 2014 är det inte möjligt för studenter på Sjöfart - och Logistikprogrammet att söka detta stipendium.
 
Använd ansökningsblanketten nedan.
ENBART FULLSTÄNDIGT IFYLLDA ANSÖKNINGAR BEHANDLAS. 
Ansökan lämnas i brevlådan vid expeditionen, vån 3, hus Saga.

Taggar: