Stiftelsen 1942 års stipendier (tidigare Skånestipendiet)

​Stipendiet är i första hand reserverat för studerande från Skåne och dess omedelbara närhet, därefter kan ansökningar från Göteborg och söderut komma i fråga.

Behörighet enligt stipendievillkoren har studerande på sjöbefälsutbildningarna, ej SoL utbildningen, som visat goda studieresultat, det vill säga minst följt den nominella studietakten. 

Vid fördelningen kommer hänsyn att tas till om  stipendiet delats ut till sökanden tidigare.

Ansökan

Ansökningsperiod: Höst

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsb​lankett Finns här när ansökningsperioden är öppen. LÄNKBEHOV​​​
  • Personbevis från Skatteverket
  • Studieintyg (tar sökanden själv ut ur Ladok)

Ansökningshandlingar skickas till:

Via email till: studentadm.m2@chalmers.se

Kontakt: 

Vid frågor, mejla till studentadm.m2@chalmers.se​.​​​​​​​​​

Taggar: