Stiftelsen 1942 års stipendier (tidigare Skånestipendiet)

​Stipendiet är i första hand reserverat för studerande från Skåne och dess omedelbara närhet, därefter kan ansökningar från Göteborg och söderut komma i fråga.

Behörighet enligt stipendievillkoren har studerande på sjöbefälsutbildningarna, ej IL-SoL utbildningen, som visat goda studieresultat, det vill säga minst följt den nominella studietakten. 

Vid fördelningen kommer hänsyn att tas till om  stipendiet delats ut till sökanden tidigare.

Ansökan

Ansökningsperiod: 28-augusti-31 oktober 2023

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsb​lankett Finns här när ansökningsperioden är öppen.
  • Personbevis från Skatteverket
  • Studieintyg (tar sökanden själv ut ur Ladok)

Ansökningshandlingar skickas till:

Via email till: studentadm.m2@chalmers.se

Kontakt: 

Vid frågor, mejla till studentadm.m2@chalmers.se​.​​​​​​​​​

Taggar: