Nils Rud Olson minnesfond

Ett resestipendium med syfte att stötta studenter/alumner, med examen från Chalmers, som vill förkovra sig utomlands inom området samhällsbyggnadsteknik (tidigare väg och vattenbyggnad). 

Stipendierna är på minst 250 000 kr vardera (högre belopp kan beviljas i vissa fall) och kan sökas för olika typer av kompetensutveckling i utlandet.

Vem kan söka stipendiet

Studenter och alumner med examen från Chalmers inom området samhällsbyggnadsteknik.

Exempelvis

 • Masterstudier utomlands (ej utbytesstudier)
 • Vidareutbildning vid universitet eller fackskola
 • Doktorandstudier
 • Postdoc
 • Sabbatical
 • Praktik eller volontärarbete, ex-vis via ingenjörer utan gränser

Urvalskriterier

 • Examen på grundutbildningsnivå (civilingenjörsprogrammet) inom samhällsbyggnadsteknik från
 • Chalmers tekniska högskola.
 • Utlandsvistelsen måste vara minst 6 månader, gärna längre.
 • Stipendiet ska ge ett mervärde som vore svårt eller omöjligt att uppnå utan stipendiet.

Ansökan

Ansökningsperiod: Ansök genom denna länk (öppnas i nytt fönster). Löpande ansökan under hela året. Medel kan dock inte beviljas retroaktivt.

Vad ska ingå i ansökan

Förutom rätt ifyllt formulär ska ansökan innehålla följande:

 • Personligt brev* där du beskriver vad du vill använda stipendiet till och hur det bidrar till din kompetensutveckling. 
 • Budget (ej lön eller traktamente)
 • Studieintyg
 • Antagningsbesked (vid studier) eller annat intyg/kontrakt som styrker dina planer
 • Eventuella referenser/rekommendationsbrev

* I brevet är det viktigt att du beskriver detaljerat hur du vill använda stipendiet och tydligt visar att det ger ett mervärde som inte kan åstadkommas utan stipendiet.


Viktig information

Stipendier beviljas inte retroaktivt för studier eller praktik som redan påbörjats. Du behöver inte vara antagen till studier eller praktik för att söka men innan stipendiet betalas ut måste detta ha styrkts. Stipendiet delas ut i två delar, hälften när antagnings-/registreringsbevis eller motsvarande uppvisats och resterande medel efter uppvisande av intyg om att halva perioden klarats av. 
Chalmersanställda forskare kan söka dessa medel för att genomföra en forskarvistelse eller sabbatical vid utländskt lärosäte. I dessa fall kan medlen användas till att täcka merkostnader i form av boende, resa, försäkring, forskningsrelaterade utgifter, ej till lön eller traktamente, (detta förväntas institutionen stå för). Urvalskommitténs beslut kan ej överklagas.

Bakgrund

Nils Rud-Olson föddes 1934 i Lund och gick på Chalmers under 1950-talet. Nils tog examen 1956 från väg och vattenbyggnad och jobbade därefter med allt från vägförbättringar till att bygga oljerum i berg. Nils var tidigt intresserad av att arbeta i andra länder. Mellan 1970 och 1990 bodde han i Saudiarabien och den huvudsakliga arbetsgivaren var BAC Group som även hade verksamhet i Norrköping via ABV bolagen. Under denna period läste Nils även på Stanford i USA. Efter åren i Saudiarabien bosatte han sig i Norrköping men flyttade senare till Hjo där hustruns familj hade en bostad som de ärvde.

Nils hade ett stort intresse för böcker, foto, bilar, trädgård och han spelade gärna biljard. Han månade om naturen och miljön och var en stark förespråkare för hållbarhet. Nils hade ett stort hjärta för Chalmers och ville gärna stödja studenter genom att ge dem möjlighet till internationella erfarenheter. För detta syfte satte han upp en fond som efter hans död skulle finansiera studier utomlands. Nils Rud-Olson dog i november 2015.