Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Chalmers förklarar härmed ett antal stipendier från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen öppna för ansökan.

Studenter som kan söka stipendiet

  • Nationella studenter inom både grundutbildning och mastersprogram på Chalmers.

Stipendiebelopp: 15.000 kr, utbetalning sker i december.

Urval

Chalmers nominerar stipendiater och beslut tas av Kungliga och Hvitfeldska stiftelsens styrelse. 

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens kriterier:

  • Har slutbetyg från gymnasieskola i Göteborg eller Bohuslän.
  • Är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd i Göteborgs stift när han/hon började i gymnasieskola.
  • Är mindre bemedlad.
  • Inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.
  • Minst 60 hp avslutade kurser inom grundutbildningen.
  • En student kan endast tilldelas stipendiet en gång.

Chalmers kriterier:

  • Terminsregistrering både höst och vår aktuellt läsår krävs.
  • Nominering och rangordning baseras på studieresultat, utifrån antal högskolepoäng, studietakt och betygssnitt.
  • En student som samma år tilldelats stipendium ur de Adlerbertska stiftelserna prioriteras ej i nomineringen.  

Urvalet baseras på alla kurser lästa på Chalmers, såväl på grundnivå som inom mastersprogram.

Nomineringen baserat på föregående och tidigare läsårs resultat och således kan även studenter som inte längre är aktiva tilldelas. Att en student inte är registrerad på innehavande termin när stipendiet utbetalas påverkar ej nomineringen. Således kan en student som tagit examen nomineras.

Utsökning sker tidigast 15 arbetsdagar efter sista tentamensdag i omtentamensperioden i augusti. Det är studentens ansvar att betyg och tillgodoräknanden är inrapporterade vid denna tidpunkt. 

Ansökan

Ansökan görs direkt på Kungliga Hvitfeldska stiftelsens hemsida

Ansökningsperiod: 1 aug - 31 okt 2024

Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen

(Öppnas i ny flik)

Kontakt

Vid frågor kontakta: stipendier.stodet@chalmers.se   

Taggar: