K G Hallbys fond

Ändamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik möjlighet att genomföra olika studieresor”.
Fonden riktar sig i första hand till teknologer vid Chalmers som studerar något av ämnena elmaskinteknik eller kraftelektronik och som vill göra en studieresa i anslutning till dessa ämnen. I andra hand till PhD-studenter, men det finns ändå goda chanser att tilldelas stipendium om man tillhör denna kategori.
Resan måste påbörjas efter första ansökningsdatum (15 september).
OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs.​

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 december, 2022 - 10 februari, 2023
AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret.

Kontakt

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Historik

1995 bildades en fond i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys dödsbo.
-------------------------
Stiftelsen K G Hallbys fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
Utdelning 2021: 11 doktorander fick dela på totalt 170 000 kr i stipendier för att delta vid olika konferenser och kurser under 2022.
Utdelning 2020: Ingen utdelning eftersom pandemin satte stopp för allt resande.

Taggar: