Fond till minne av Erik Feuk (Schneider)

Stipendients ändamål: Stipendier ”till person, som bedriver studier eller forskning vid CTH med särskild inriktning mot områden inom låg-, mellan- och högspänning.” Företrädesvis till ”person som kompletterar sin utbildning eller bedriver forskning vid utländskt universitet och/eller utländskt företag”.

Stipendiet kan sökas av både teknologer och forskare.

OBS! Resestipendier delas ut under förutsättning att eventuella reserestriktioner följs.

Ansökan

Ansökningsperiod: 20 januari - 15 mars årligen.

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt resplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Program och termin du är antagen vid, alternativt institution och forskargrupp 
•Kontonummer (endast siffror), gäller bara studenter
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum (1 okt.)
Ansökan: Länk till ansökningsformulär. Ansökningsformulär öppnas upp i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historia

Bakgrund: 1990 tillsköt företaget Merlin Gerin SA 500 000 kr och familjen Feuk 1 000 000 kr till Chalmers för att inrätta en stipendiefond i Eric Feuks minne. Professor Antonius Vlastos vid Högspänningsteknik och företaget Merlin Gerin arbetade tillsammans fram statuterna för ”Merlin Gerin fond till minne av Eric Feuk” som inrättades 1992. Merlin Gerin kom senare att ingå i koncernen Groupe Schneider och stiftelsen bytte senare namn till Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk.

-------------------------
Stiftelsen Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
Utdelning 2021: 360 000 kr delades ut till 11 forskare från institutionen MC2 och E2. Flera av bidragen gick till inköp av utrustning och material då det fortsatt var besvärligt med resor pga pandemin.

Utdelning 2020: Ingen utdelning pga pandemin som gjorde att inga resor alls kunde genomföras.

Taggar: