Britt-Lisa Landahls fond

Ändamål: ”främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena textilteknik och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.

Vem kan söka

Arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition, kan ansöka om stipendium ur fonden.

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 december 2022 - 10 februari 2023

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret.

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:

  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier
  • Vad du praktiskt avser att använda medlen till
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer) (behövs ej om du är anställd vid Chalmers)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.

Kontakt

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Taggar: