Britt-Lisa Landahls fond

Ändamål: ”främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena textilteknik och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.

Vem kan söka

Arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition, kan ansöka om stipendium ur fonden.

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 december - 10 februari årligen.

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökningsformulär  öppnas upp i separat flik. Observera att länken fungerar bara då ansökningsperioden är öppen!

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:

  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier
  • Vad du praktiskt avser att använda medlen till
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Kontonummer (endast siffror), gäller bara studenter
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Taggar: