Adlerbertska Stiftelserna

Adlerbertska Stiftelserna är ett samlingsnamn för Adlerbertska Stipendiestiftelsen, Premiestiftelsen, Studentbostadsstiftelsen och Elevbostadsstiftelsen.

Vem kan tilldelas stipendium

Studenter inom grundutbildningen, årskurs 1-3 (undantaget Sjökapten och Sjöingenjör som läser 4 år).

Studenter som ansökt under läsår 1 och avslutat kurser (dvs. alla moment inom kursen avslutade) om minst 60 hp (nominell takt) inom grundprogram på Chalmers under sitt första läsår garanteras stipendium.

Omtentamen i augusti aktuellt läsår ingår i utsökningen. Tillgodoräknade kurser inom program räknas men minst 45 hp i avslutade kurser på Chalmers krävs.

Senaste åren har medlen endast räckt för tilldelning till de studenter som avslutat årskurs 1.

Om det finns medel över har även studenter som avslutat kurser om minst 120 hp efter andra läsåret och 180 hp efter tredje läsåret möjlighet att tilldelas stipendium. Ur denna grupp tas även hänsyn till viktat betygssnitt.

Hur mycket och när betalas stipendiet ut

Stipendiebelopp ca 6.000 kr* betalas ut i oktober/november. Information om tilldelning får alla sökande via sin valda mailadress i Ladok.

*) Tillgängliga medel divideras med antal studenter som avslutat kurser i nominell takt under årskurs 1. 

Ansökan

Ansökningsperiod 7 februari - 30 augusti 2024. Sena ansökningar tas inte emot!

Bekräftelse på att din ansökan är mottagen kommer upp direkt på din skärm efter skickad ansökan, inget bekräftelsemail skickas ut.

OBS! Kontrollera clearing- och kontonummer i ansökan så att det stämmer. Skriv inte mellanslag, streck, punkter eller kommatecken mellan clearing- och kontonummer. Om ditt kontonummer ändras ber vi dig göra en ny ansökan, senast inkomna ansökan sparas. Personnumret anges i formatet yyyymmddxxxx och ska överensstämma med det personnumret som är angivet i LADOK.

Vi kan inte garantera utbetalning om angivet kontonummer är felaktigt!​

Ansökan om stipiendium från Adlerbertska stiftelserna

(Öppnas i ny flik)

Urval

Nominell studietakt krävs för att tilldelas stipendium. Urvalet baseras i första hand på studietakt, därefter viktat betyg.

Urvalet baseras på kurser på grundnivå (årskurs 1-3, undantaget programmen Sjökapten och Sjöingenjör som läser 4 år) på Chalmers. Urvalet baseras endast på kurser inom senaste grundprogram. Kurser på tidigare program och fristående kurser ingår inte. Ev. tillgodoräknanden ska vara kopplade till aktuellt program. Kurser på förutbildningsnivå ingår inte, exempelvis Tekniskt basår samt kurser i matematik och engelska på gymnasial nivå. Terminregistrering både höst och vår aktuellt läsår krävs.​

Ingen hänsyn tas till om studenten läser ett civilingenjörs- eller högskoleingenjörsprogram eller kandidatutbildning. 

Utsökning sker tidigast 21 kalenderdagar efter sista tentamensdag i omtentamensperioden i augusti. Det är studentens ansvar att betyg, tillgodoräknanden, terminsregistrering etc. är inrapporterade vid denna tidpunkt. Efter detta datum finns inga skyldigheter att beakta inkomna resultat även om de tillhör rätt period. Dock kan eventuella felaktigheter eller ej inrapporterade poäng intygas av ansvarig personal på Chalmers. Dessa kan i mån av tid och tillgängliga medel beaktas om stipendiemedlen ej hunnit betalats ut.

Kontakt

E-post: stipendier.stodet@chalmers.se

Taggar: