Åke Bäckmans resestipendium

Vem kan söka

Utexaminerade arkitekter från Chalmers kan ansöka om stipendium från fonden för att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur.

Fondens ändamål enligt statuterna: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas för studieresor. ”

Fonden är ej avsedd för forskares konferens- eller forskarvistelser.

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december - 10 februari, årligen.

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Formuläret öppnas i separat flik. Notera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Till din ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:

•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Resmål och tidsplan
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Kontonummer (enbart siffror)
•Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

1969 upprättade Åke Bäckman sitt testamente om att större delen av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Chalmers. En andel av kvarlåtenskapen skulle gå till vård av familjegraven.

-------------------------
Stiftelsen Åke Bäckmans resestipendium förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Utdelning 2021: En alumn tilldelades ett stipendium på 6 000 kr för att delta i en fortbildningskurs.
Utdelning 2019: 6000 kr delades ut till en student på Arkitekturprogrammet för att göra en studieresa till Madrid och inför examensarbete studera hur man skapar möten mellan nytt och gammalt och hur nya material kompleterar eller bryter av de ursprungliga.

Taggar: