Byggförbundets fond

​Vid institutionen för bygg- och miljöteknik kan denna fond bidraga till att finansiera gästföreläsningar inom byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, och därvid liknande ämnen.

Främst används fonden vid avdelningen för construction management

Om du har förslag på gästföreläsare eller intressanta föreläsningsområden är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan. Inget särskilt utlysningsdatum finns, utan förslagen behandlas löpande under året. 


Historik: Den femte november 1979 lämnade Byggförbundet över en gåva om 100 000 kr till Chalmers med anledning av högskolans 150-årsjubileum. Gåvan skulle bilda en fond för gästföreläsningar inom Byggnadsekonomi och Byggnadsorganisation. Det var Byggförbundets ordförande Jan Steen och verkställande direktör William Janson som överlämnade gåvan.

Arbetsgivarorganisationen Byggförbundet gick 1986 samman med branschorganisationen Svenska Byggnadsentreprenörföreningen och bildade Byggentreprenörerna. Idag heter bransch- och arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier och består av ca: 3100 medlemsföretag och är en del av Svenskt näringsliv.

 

-------------------------
Stiftelsen Byggförbundets fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Kontaktpersoner:

Bygg-och miljöteknik: 
Christine Räisänen

christine.raisanen@chalmers.se

 

Stiftelseansvarig:

Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

 

Utdelning 2018: 40 000kr delades ut för delfinansiering av föreläsningar, handledning projektarbete i kursen "Ombyggnad och underhåll" med Ylva Berner, WSP samt Carmen Donrell och Stenley Arevalo, Niras.

Sidansvarig Publicerad: on 05 okt 2022.