Byggförbundets fond

​Vid institutionen för bygg- och miljöteknik kan denna fond bidraga till att finansiera gästföreläsningar inom byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, och därvid liknande ämnen.

Främst används fonden vid avdelningen för construction management

Om du har förslag på gästföreläsare eller intressanta föreläsningsområden är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan. Inget särskilt utlysningsdatum finns, utan förslagen behandlas löpande under året. 

 

Kontaktpersoner:

Bygg-och miljöteknik: 
Petra Bosch

petra.bosch@chalmers.se

 

Stiftelsens kansli:
Lillemor Kündig,
031 - 772 25 69
lillemor.kundig@chalmers.se

 

Utdelning 2017: Årets avkastning användes till gästföreläsningar av Gunnar Wengström inom ämnesområdena byggnadsekonomi och byggnadsorganisation.

 

Utdelning 2016: Årets avkastning användes till en gästföreläsning av Professor Andrew Dainty, Loughborough University, UK, 25 000 kr.

 

Utdelning 2015: Årets disponibla avkastning samt från tidigare år, 80 000kr användes till att bjuda in två gästföreläsare, Dr W J Brittain, The Globala Teamworking Company, 61 900 kr och P N Thomas, Phil Thomas Consulting, 15 000 kr.  

 

Utdelning 2014: Två gästföreläsare, Roger Andersson och Sandra Marrero, vid Peab, bjöds in för att hålla föreläsningar. 87 300 kr nyttjades i bidrag från fonden. 

Utdelning 2013: Inga ansökningar, ingen utdelning.

Utdelning 2012: Inga ansökningar, ingen utdelning.

Utdelning 2011: Fonden delade ut 105 000 kr till stöd för olika gästföreläsningar vid institutionen för bygg-och miljöteknik.

 

Historik: Den femte november 1979 lämnade Byggförbundet över en gåva om 100 000 kr till Chalmers med anledning av högskolans 150-årsjubileum. Gåvan skulle bilda en fond för gästföreläsningar inom Byggnadsekonomi och Byggnadsorganisation. Det var Byggförbundets ordförande Jan Steen och verkställande direktör William Janson som överlämnade gåvan.

Arbetsgivarorganisationen Byggförbundet gick 1986 samman med branschorganisationen Svenska Byggnadsentreprenörföreningen och bildade Byggentreprenörerna. Idag heter bransch- och arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier och består av ca: 3100 medlemsföretag och är en del av Svenskt näringsliv.

 

-------------------------
Stiftelsen Byggförbundets fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier, kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69
Administratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se
 
Har du frågor angående stiftelsen, kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
 
 

 

 

Publicerad: må 27 okt 2014. Ändrad: to 01 feb 2018