Göran Wallbergs minnesfond

Ändamål: "att hjälpa svenska studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid"

 

Fonden skall gynna forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.

 

Ansökningsperiod: 1 april  - 30 maj 2019.


Fondens mål är att dela ut tre stipendier om 50 000 kr vardera, ett stipendium per ovan nämnt område.


• Stipendium kan tilldelas En yngre forskare som vill gästforska eller ha någon form av utbyte med annan institution/universitet/forskningsavdelning


• Alternativt delas mellan två sistaårsstudenter som ska genomföra sina examensarbeten eller liknande projekt utomlands


• Stipendiet kan sökas av samtliga yngre forskare  och studenter vid Chalmers, med svenskt medborgarskap, som enligt ovan berikas av ett utbyte med institution/universitet/forskningsavdelning utomlands.
Fonden skall användas i sin helhet till ändamålet.


Ansök genom att klicka på länken nedan:
Utdelning 2018: Totalt delades 150 000 kr, á 50 000 kr var, ut till tre studenter för examensarbeten i Tyskland samt Kina. 

Utdelning 2017:  Av 11 sökande blev tre ansökningar beviljade, två av dem gick till resor i samband med examensarbeten utomlands och en gick till en doktorand vid Rymd- geo och miljövetenskap, där stipendiet skall användas till en forskningsvistelse på Fordham University, New York, USA. Stipendiets storlek var 50 000kr per beviljad ansökan.


Historik: Göran Wallberg tog sin Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola den 27 oktober 1945 vid avdelningen för väg och vattenbyggnad. Göran Wallberg var under sina senare yrkesverksamma år VD för Skanska i Paris. Göran Wallberg var även delägare och styrelseordförande i företaget Halmstads Gummifabrik AB.

Göran Wallberg donerade vid sin bortgång 2 miljoner kronor till Chalmers för att hjälpa studenter och  yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid. Pengarna skall användas för att upprätta en fond enligt ovan.

Publicerad: ti 24 jan 2017. Ändrad: ti 02 apr 2019