Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond

​Stipendium till studerande vid M och V.
 
Ändamål: ”främja utbildning av civilingeniörer, vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet”  
OBS! Endast resor inom Sverige med iakttagande av rådande restriktioner och rekommendationer kommer att godkännas 2021! Tänk på att det även går att söka stipendier för inköp av litteratur etc.

Förtydliganden angående fondens ändamål:
* Studenten skall läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör.
* Vara antagen vid Chalmers
* Den sökande skall inte vara utexaminerad, alltså ej klar med sin utbildning.
* Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, som tex stöd till hyra, mat eller privata resor.
 
Ansökningsperiod 15 december 2020 - 15 februari 2021.  
 
 Ansökan skall innehålla: 
  • Motivering till hur stipendiet främjar din utbildning inom värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet. 
  • Vad du praktiskt avser använda medlen till
  • Tidplan
  • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
Ansökan via nedanståend länk:
 
 
För yttterligare information, kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2020: På grund av coronapandemin som drabbade världen 2020 kunde inga resestipendier delas ut i år. Tre studenter fick varsitt bidrag till litteraturinköp. Dessutom kunde en del mätinstrument köpas in till institutionen som kommer alla studenter till del i undervisningen.

Utdelning 2019: Åtta studenter delade på 50 000kr för olika studieresor i samband med examensarbeten inom olika områden såsom ventalation, solskydd, vatttenrening, kylteknikiska lösningar i skidanläggningar samt tekniska installationer i höga hus. 

Utdelning 2018:​ Totalt delades 50 000 kr ut till studenter på väg- och vattenprogrammet för litteratur, konferensresor, studiebesök samt fältstudier.
Utdelning 2017: Totalt delades 50 000 kr ut till sju stycken studenter för bl a studiebesök och examensarbeten:
Fredrik Hultman, 4 000 kr för utbildningsmaterial.
Ilaria  Beccio, 4 000 kr för studiebesök i samband med exjobb.
Alain  Powell, 8 750 kr för examensarbete inom installationsteknik.
Niclas Bengtsson, 8 750 kr för examensarbete inom installationsteknik.
Linus  Rönn, 8 000 kr för litteratur och studiebesök i samband med exjobbet .
Emmy Dahlström, 8 000 kr för litteratur och studiebesök i samband med exjobbet.
Linnea Lundblad, 8 500 kr studieresa till universitet i Milano.

Utdelning 2016: 79 438 kr utdelades totalt till elva stycken studenter för olika konferensresor i samband med examensarbete samt kurser i bl a avancerad simulering, säker vatteninstallation och MagiCAD. De som tilldelades var: Charlotta Dahlberg 9 000 kr, Elin Samuelsson 5 500 kr, Jens Carlsson 4 000 kr, Joakim Jarl 10 000 kr, Jonas Ottosson 4 000kr, Johan Holm 4 000 kr, Lousia Hultmark 6 000 kr, Fredrik Eriksson 9 800 kr, Anton Hård af Segerstad 10 000 kr, Carlo Winterscheid 10 229 kr och Maria Jangsten 6 909 kr.

 

Utdelning 2015: 75 000 kr delades ut till sju stipendiater, för att främja deras utbildning inom VVS-området. Sara Bergström tilldelades 7 000 kr för fördjupning inom energieffektivitet för värme- och ventilationssystem samt lokala system utan koppling till ett större nät, med hjälp av litteratur och studieresor. Fredrik Domhagen tilldelades 5 000 kr för kurslitteratur/facklitteratur inom programmering, styrsystem och maskininlärning (Neurala nätverk) samt för deltagande vid mässan Nordbygg om Bygg och VVS. Adam Björk och Christoffer Schou Kongstad tilldelades 10 500 kr vardera för en gemensam studieresa till Island för att studera VVS-teknikerna på fiskefabrikerna där. Lina Sköldberg tilldelades 10 000 kr för utlandsstudier vid University of Washington, Seattle. Philip Framelius tilldelades 7 000 kr för att finansiera mätningar av operativtemperatur och lufthastighet. Jimmie Andersson tilldelades 10 000 kr för att möjliggöra dubbla masters inom både arkitektur och som civilingenjör. Christoffer Ljungberg tilldelades 5 000 kr för utökat studiematerial inom VVS-området och Kalle Härlebo tilldelades 10 000 kr för att göra en studieresa till Tyresö Aqua Arena för att utföra mätningar för sitt examensarbete. 

 

Utdelning 2014: 59 990 kr delades ut till åtta stipendiater om 8 750 kr vardera, för att främja deras utbildning inom VVS-området.
Utdelning 2013: 60 000 kr delades ut till sex stipendiater varav fem med en komplett VVS-utbildning och en med inslag av VVS-inriktning.
 
Utdelning 2012:  50 000kr delades ut till nio stipendiater varav två med en komplett VVS-utbildning och sju med en tydlig VVS-inriktning.
 
 
Bakgrund:
1980 tog Chalmers del av Torsten Janssons dödsbo som bestod i 100 000kr för att upprätta en fond i hans namn. Polhemsgymnasiet fick också medel för att upprätta en likadan fond för gymnasieingenjörer och Tekniska samfundet för forsknings- och studieuppgifter i samma ämne. Alla fonderna fick samma namn.
Torsten Jansson föddes i Värsås i Skaraborg av lantbrukarföräldrar och utexaminerades från Chalmers 1923. 1926 startade han egen rörläggningsfirma i Mösseberg.
 
-------------------------
Stiftelsen Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.