Externa stipendier

​Många svenska privata stiftelser stödjer Chalmers genom verksamhetsbidrag och stipendier till projekt, forskare och studenter. På denna sida redogör vi för några av de stiftelser som ger stöd till Chalmers. Följ respektive stiftelses länk för att läsa mer om dem, och bli inspirerad till att söka medel hos dem för egna projekt.

Vi har ingen komplett lista över samtliga stiftelser som ger stöd till Chalmers, detta är ett urval.
Vi fyller gärna på listan med fler stiftelser, så kontakta oss om du har information om tidigare utdelningar kopplade till Chalmers.

Listan innehåller inte statligt bildade stiftelser, då dessa ofta har en annan karaktär för sina bidrag.

 

 

​Stiftelse Kan sökas av ​Inriktining
Eva Selin Lindgrens minnesfond
​​Forskare ​Miljövetenskaplig forskning
 Göran Johanssons minnesfond​ ​Studenter ​Främja arbete kring effektiv sjöfart.
 Lumell Associates​ ​Studenter ​Välfärd, hälso och sjukvård, skola, social omsorg, hälsoekonomi eller folkhälsa.
Renovas miljöstipendium​
​Doktorander/unga forskare ​Alla vetenskapsområden
 Medisera ​Forskare​ ​Fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning
 Otovaos stipendium​ ​Studenter ​Alla studieinriktningar
GreenMatch Stipendium ​Alla ​Ekologisk hållbarhet
Författarstipendium ​Alla ​Författare till läromedel och kurslitteratur
Stenastiftelsen ​Alla ​Forskning och kultur
Hasselbladstiftelsen ​Alla, särskilt kvinnliga forskare ​Naturvetenskaplig forskning
De Adlerbertska stiftelserna ​Studenter och forskare ​Forskningsbidrag, student-och bostadsstipendier
Stiftelsen Åforsk ​Forskare ​Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Wernstedtska stiftelsen ​Utexaminerad arkitekt ​Resestipendie inom arkitektur
Lundbergsstiftelserna ​Forskare ​Arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende, fastighetsförvaltning, företagsledning och teknisk utveckling
StorJohanns stiftelse ​Forskare Skogsbruk, sågverksnäring, massa– och pappersindustri eller förpackningsindustri.
Hvitfeldtska stiftelsen ​studenter, doktorander ​Göteborgs och Bohus län
Anna Ahrenbergs fond ​Studenter ​Resestipendie tilll Rom för arkitekturstudent
Possehls stipendiefond ​Studenter, doktorander ​Resestipendier till Tyskland
Familjen Kamprads stiftelse ​Forskare ​Entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling
KVVS ​Forskare ​tekniksa vetenskaper, medicin, biologi, samhällsvetenskap

EF Stipendium Overcoming ​Studenter ​Inlärningssvårigheter

Sverige-Amerika Stiftelsen ​Studenter, doktorander ​För studier i USA och Kanada 
​ 
K A Wallenbergs Stiftelse - Jubileumsanslaget ​Yngre forskare ​Resor till utlandet
 

 

 

------------------------------------------------------------------

Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69 
Stipendieadministratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se
 
Har du frågor angående stiftelsen kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
 
 
 

 

Publicerad: to 30 jan 2020.